Gasvelden

Basisgegevens van alle velden en winningsplannen (publieke versies) van de ontwikkelde velden zijn beschikbaar via het datacenter of de interactieve kaart.

Jaarrapport volgens artikel 113 Mijnbouwbesluit

De uitvoerder van mijnbouwactiviteiten verstrekt volgens artikel 113 van het Mijnbouwbesluit per voorkomen en prospectieve structuur binnen zijn vergunninggebieden jaarlijks een rapport. De inleverdatum van dit rapport is uiterlijk 15 maart van elk jaar. Voor meer informatie over het indienen van een jaarrapport zie de pagina Procedures voor Plannen en Rapporten.

Vrijgave gegevens uit de jaarrapportages

Een deel van de in de jaarrapportage opgenomen gegevens wordt conform artikel 116 Mijnbouwbesluit na een periode van 10 jaar vrijgegeven. 2003 was het eerste jaar dat de jaarrapportages zijn opgesteld. Dit viel samen met het opstellen van de eerste versie van de winningsplannen (ook voor reeds producerende velden). In bepaalde gevallen is volstaan met het indienen van het winningsplan. Hierdoor is een aantal jaarrapportages onvolledig.

De vrijgegeven data zoals voorgeschreven in artikel 113 van het Mijnbouwbesluit voor elk rapportagejaar zijn samengevat in een vrijgave jaarrapport en een spreadsheet.

Rapportagejaar    
2014 Vrijgave jaarrapport 2014 art 113  
2013 Vrijgave jaarrapport 2013 art 113  
2012 Vrijgave jaarrapport 2012 art 113 Structuurkaarten per veld te vinden in vrijgave jaarrapport
2011 Vrijgave jaarrapport 2011 art 113 Structuurkaarten per veld te vinden in vrijgave jaarrapport
2010 Vrijgave jaarrapport 2010 art 113 Structuurkaarten per veld te vinden in vrijgave jaarrapport
2009 Vrijgave jaarrapport 2009 art 113 Structuurkaarten per veld te vinden in vrijgave jaarrapport
2008 Vrijgave jaarrapport 2008 art 113 Structuurkaarten per veld te vinden in vrijgave jaarrapport
2007 Vrijgave jaarrapport 2007 art 113 Structuurkaarten per veld te vinden in vrijgave jaarrapport
2006 Vrijgave jaarrapport 2006 art 113 Structuurkaarten 2006
2005 Vrijgave jaarrapport 2005 art 113 Structuurkaarten 2005
2004 Vrijgave jaarrapport 2004 art 113 Structuurkaarten 2004
2003 Vrijgave jaarrapport 2003 art 113 Structuurkaarten 2003