Seismische data

Informatie over data inname en verstrekking vindt u op de pagina gegevensverstrekking

Seismisch en ander geofysisch onderzoek

TNO huisvest de nationale database voor geofysische gegevens verkregen in het kader van de mijnbouwwet, welke vooral bestaat uit seismische gegevens. Met behulp van de interactieve kaart of het datacenter kunnen seismische lijnen of surveys worden geselecteerd. Voor seismische gegevens worden geen kosten gerekend als deze via NLOG te downloaden zijn.  Indien geofysische gegevens niet op NLOG te vinden zijn kan er een dataverzoek worden gedaan bij de NLOG-Servicedesk. Als er na een verzoek de gegevens gevonden worden en er werkzaamheden uitgevoerd moeten worden door de Servicedesk zullen er kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten staan vermeld in Fees TNO Seismic Data Requests (alleen beschikbaar in het Engels).

Op de kaart met digitale 2D lijnen zijn alleen de lijnen zichtbaar die QC hebben ondergaan. Er zijn meer bestanden beschikbaar welke nu nog in QC zijn. Daarom kan het nuttig zijn om aan te geven in welk gebied u 2D-data zoekt. TNO kan dan nagaan of er voor dit gebied relevante digitale data beschikbaar is. Deze data kan relatief snel (ca. 2 weken) worden geleverd.

Multi-client Seismische gegevens (spec-surveys)

Begin 2016 is door het Ministerie van Economische Zaken, vooruitlopend op een wijziging van het Mijnbouwbesluit, besloten om de geheimhoudingstermijn van multi-client seismische gegevens te verlengen van 5 jaar naar 10 jaar. Voor alle bij TNO beschikbare multi-client seismische gegevens is de vrijgavedatum gezet op 10 jaar na het einde van de data-acquisitie.

Pre-Stack data

Sinds de Mijnbouwwet wijziging van 2014 is ook de pre-stack data opvraagbaar door de TNO. Indien u interesse heeft in 2D of 3D pre-stack data, dan kunt u deze aanvragen via de Servicedesk.

Voor verschillende seismische datasets zijn pre-stack data beschikbaar. Momenteel is deze pre-stack data als zodanig nog niet zichtbaar op de kaarten. U kunt informeren of TNO pre-stack data beschikbaar heeft in uw interessegebied of van door u gewenste lijnen. Indien deze niet beschikbaar is kan deze worden opgevraagd bij de data-eigenaar. Vooral als het om oudere data gaat kan het zijn dat deze niet meer te traceren is.

Indien u interesse heeft in 3D pre-stack data, dan kunt u deze bestellen. TNO zal dan de data opvragen bij de data-eigenaar, op volledigheid checken en aan u uitleveren voor deze werkzaamheden vraagt TNO een vergoeding zie: Fees TNO Seismic Data Requests.

 

Regelgeving uitvoeren seismisch onderzoek

Het is verplicht het Staatstoezicht op de Mijnen te informeren over de uitvoering van verkenningsonderzoek. Dit betreft alle vormen van geofysisch onderzoek. Lees meer...