Administratieve procedures

Hieronder staat een overzicht van te volgen procedures bij het aanvragen, indienen of verkrijgen van in de Mijnbouwwet voorgeschreven vergunningen, rapportages en/of gegevens.

Voor de met * gemerkte onderwerpen is een aanvraagformulier beschikbaar.

Aanmelden verkenningsonderzoek 

Verkenningsonderzoek: een onderzoek, zonder gebruikmaking van een boorgat, naar de aanwezigheid van delfstoffen of naar de aanwezigheid van aardwarmte, dan wel naar nadere gegevens omtrent delfstoffen of aardwarmte.

Gegevensverstrekking

 • Geofysische gegevens
 • Boorgatmetingen
 • Gesteentemonsters

Procedures Vergunningen

 • Aanvraag omgevingsvergunning
 • Aanvraag vergunning voor verkenningsonderzoek
 • Aanvraag vergunningen voor opsporen en winnen*
 • Aanvraag vergunningen voor het opslaan van stoffen*
 • Aanvraag mijnbouwmilieuvergunning*
 • Splitsen van een vergunning*
 • Samenvoegen van vergunningen*
 • Overdragen van vergunningen*

Plannen en rapporten

 • Winningsplan*
 • Opslagplan*
 • Werkplan
 • Indieningsformulieren buiten werking melding, aanvraag ontheffing, instemming verwijderingsplan en rapport over verwijderen
 • Jaarrapport volgens artikel 113 Mijnbouwbesluit*
 • Vrijgave gegevens uit jaarrapport*

Overige procedures

 • Instemming plaatsing mijnbouwinstallaties*
 • Deelname van Energiebeheer Nederland (EBN): Instemming overeenkomst van samenwerking*
 • Technische eisen aan operators