Kernhuis van de Geologische Dienst

Het Centraal Kernhuis van de Geologische Dienst Nederland is al meer dan een eeuw het verzamelpunt van kernen, slabs, cuttings, lakprofielen en andere materialen uit de Nederlandse ondergrond. De collectie bevat monsters uit zowel de ondiepe als de diepe (Mijnbouwwet-plichtige) ondergrond. Over de jaren heen is er een collectie opgebouwd die van onschatbare waarde is voor onderzoek en gebruik van de Nederlandse ondergrond. 

Hergebruik voor onderzoek

Opgeslagen materiaal kan door nieuwe inzichten en modernere onderzoeksmethoden opnieuw bekeken worden om bijvoorbeeld het potentieel of de risico’s van toekomstige projecten beter te evalueren. Vooronderzoek op reeds beschikbaar materiaal kan hierbij van pas komen voor diverse onderzoeksgebieden, zoals: 

  • Energiesector, bv. geothermie en offshore wind
  • Gebouwde omgeving
  • Ondergrondse opslag

Bezoek het Kernhuis

Het Centraal Kernhuis beschikt over faciliteiten (uitlegtafels, binoculair etc.) om kernen, sedimenten en cuttings van (vrijgegeven) materiaal te bestuderen. Wilt u het Kernhuis bezoeken? U kunt dan contact opnemen met onze Servicedesk. Er kan in overleg ook materiaal bemonsterd worden.

Beschikbaar materiaal

Of er kernen of cuttings beschikbaar zijn van een (deel van een) boring, is aangegeven per boring. Dit kunt u terugvinden in het datacenter bij de boringen of via de interactieve kaart.

Foto’s Rotliegend reservoir

Een deel van de collectie is online te bekijken. Het gaat om foto’s van kernen van het Rotliegend reservoir van het Groninger gasveld en omgeving.