Handreiking aanvraag vergunningen

Technische eisen aan operators

Een operator moet om aan de wet- en regelgeving te voldoen aannemelijk maken, dat hij beschikt over:

  • Terzake kundig management.
  • Voldoende vakbekwaam en ervaren (staf)personeel om de mijnbouwkundige processen te beheersen.
  • Personeel, dat voldoende bekend is met de Nederlandse wet- en regelgeving.
  • Een organisatie, die in staat is om adequaat te handelen als er zich calamiteiten voordoen.
  • Plan van Aanpak voor het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden.
  • (P.M. Voldoende financiële middelen om de voorgenomen werkzaamheden uit te voeren).
     

Toelichting op Technische eisen aan operators