Activiteitenniveau

Inventarisatie inactieve gebieden winningsvergunningen koolwaterstoffen

Op grond van artikel 32a van de Mijnbouwwet wordt jaarlijks voor 1 april een inventarisatie gemaakt van die delen van gebieden waarvoor een winningsvergunning voor koolwaterstoffen geldt, waar    
a.    in de voorafgaande twee kalenderjaren geen significante activiteiten met betrekking tot het opsporen of winnen van koolwaterstoffen of het opslaan van stoffen hebben plaatsgevonden; 
b.    de winningsactiviteiten zijn gestaakt. 

Significante activiteiten
Van significante activiteiten is sprake indien:

 

Overzichtskaarten activiteitenniveau