Privacy statement

Op www.nlog.nl worden jouw persoonsgegevens verzameld en verder verwerkt. TNO is hiervoor verantwoordelijk. Lees hier wat TNO doet met jouw gegevens die je actief via de website aan TNO verstrekt, hoe we deze beschermen en op welke wijze je jouw rechten op basis van de AVG kunt uitoefenen. Lees in het cookie statement welke gegevens TNO via cookies verwerkt bij het surfen op deze site.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot jou als persoon, Je naam, huis of e-mailadres zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je meer informatie over persoonsgegevens en de privacywetgeving.

Welke gegevens worden verzameld en waarvoor?

Hieronder zie je welke gegevens direct worden verzameld via de website. De website maakt ook gebruik van cookies en statistieken. Hierover kun je meer lezen in het cookie statement.

Gegevensverwerking Soort gegevens Grondslag
Contactformulier Organisatie, voorletters, tussenvoegsel, achternaam en e-mailadres Jouw toestemming

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Wanneer je het contactformulier hebt ingevuld worden jouw gegevens direct verwijderd uit de websitedatabase. Op de correspondentie die volgt na het invullen van beide formulieren is een bewaartermijn van 10 jaar van toepassing.

Hoe beveiligt TNO jouw persoonsgegevens?

TNO acht het van groot belang dat de door jou verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Om je persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen verlies, diefstal, onbevoegde toegang of verkeerd gebruik, neemt TNO passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen. Deze maatregelen omvatten maatregelen om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen door middel van fysieke, technische (toegangs)controles.

Met wie deelt TNO jouw gegevens?

Jouw gegevens die je hebt ingevuld in het contactformulier blijven bij TNO en worden niet gedeeld met anderen.

Meer informatie

Je kunt meer informatie vinden over gegevensbescherming op het algemene privacystatement van TNO, bijvoorbeeld hoe je jouw rechten kunt uitoefenen en de contactgegevens van de Data Protection Officer.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan door TNO te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande aankondiging. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.