Wet- en regelgeving

Hier kunt u de belangrijkste wet en regelgeving aantreffen die betrekking hebben op de mijnbouw in Nederland. Dit betreft naast de olie- en gaswinning ook andere vormen van mijnbouw zoals zoutwinning, geothermie en verschillende vormen van opslag. U vindt hier zowel wetgeving,  algemene maatregelen van bestuur als uitvoeringsmaatregelingen.

Naast de directe link naar de relevante actuele wetsteksten op de site Overheid.nl, kunt u hier toelichting krijgen op verschillende administratieve procedures over het aanvragen van vergunningen, de verplichting tot het verstrekken van ingewonnen gegevens, het indienen van plannen en rapportages etc.

De Nederlandse overheid formuleert momenteel een “Structuurvisie Ondergrond” die richting moet geven aan een duurzaam en verantwoord gebruik van de ondergrond. Meer informatie, waaronder kaartmateriaal, treft u hier aan.

Let op: vanaf 1 maart 2020: retributies voor publicatiekosten