Wet- en regelgeving

Hier kunt u de belangrijkste wet en regelgeving aantreffen die betrekking hebben op de mijnbouw in Nederland. Dit betreft naast de olie- en gaswinning ook andere vormen van mijnbouw zoals zoutwinning, geothermie en verschillende vormen van opslag. U vindt hier zowel wetgeving,  algemene maatregelen van bestuur als uitvoeringsmaatregelingen.

Naast de directe link naar de relevante actuele wetsteksten op de site Overheid.nl, kunt u hier toelichting krijgen op verschillende administratieve procedures over het aanvragen van vergunningen, de verplichting tot het verstrekken van ingewonnen gegevens, het indienen van plannen en rapportages etc.

Let op: vanaf 1 maart 2020: retributies voor publicatiekosten