Publieke SDRA Groningen

Een Seismische Dreigings- en Risicoanalyse (SDRA) geeft een verwachting van toekomstige grondbewegingen en het veiligheidsrisico voor de bewoners in het Groningse aardbevingsgebied als gevolg van de gaswinning uit het Groningen gasveld. De SDRA is een belangrijk onderdeel van de operationele strategie die voor elk gasjaar wordt vastgesteld door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Tot en met 2020 heeft NAM de SDRA voor Groningen uitgevoerd onder de titel HRA. De HRA 2020 was de laatste versie. Vanaf 2021 komt de SDRA in publiek beheer. TNO heeft de opdracht van EZK gekregen om de publieke SDRA Groningen uit te voeren. 

De Modelketen Groningen is een software tool. Om de publieke SDRA Groningen uit te voeren heeft TNO de Modelketen Groningen onafhankelijk van NAM geïmplementeerd voor toepassing in het publieke domein. Daarmee zijn de mogelijke gevolgen van de gaswinning te berekenen voor verschillende productie-scenario’s. Zowel de dreigings- als de risicoanalyse gebruikt statistische methoden waarbij de onzekerheden met betrekking tot beperkte kennis en onvolkomenheden in zowel meetgegevens als modellen meegenomen worden.

In onderstaande infographic is de Modelketen Groningen schematisch weergegeven:   

image-20230515110147-1

Referentie documentatie TNO Modelketen Groningen en publiek SDRA Groningen