Productie en injectie data

Informatie over data inname en verstrekking vindt u op de pagina gegevensverstrekking

Productiecijfers per put, veld, mijnbouwwerk of vergunning

De uitvoerders (operators) dienen per kalendermaand de onderstaande gegevens te verstrekken over de hoeveelheid geproduceerde, opgeslagen en teruggehaalde stoffen (artikel 111 en 112 Mbb).

Specifieke aardwarmte gerelateerde productie- en injectiedata kan hier gevonden worden

Productie:

a. per boorgat: de gewonnen hoeveelheden en soorten delfstoffen;
b. per vergunningsgebied: de hoeveelheden en soorten afgevoerde delfstoffen;
c. per mijnbouwwerk: de hoeveelheden en soorten verbruikte delfstoffen;
d. per mijnbouwwerk: de hoeveelheden en soorten vernietigde delfstoffen;
e. per boorgat: de gewonnen hoeveelheden andere stoffen, dan delfstoffen;
f. per boorgat: de ten behoeve van de winning in de ondergrond gebrachte hoeveelheden stoffen.

Opslag

a. per voorkomen: de hoeveelheden en soorten stoffen die zijn opgeslagen;
b. per voorkomen: de hoeveelheden en soorten stoffen die zijn teruggehaald en afgevoerd;
c. per mijnbouwwerk: de hoeveelheden en soorten stoffen die zijn teruggehaald en verbruikt, en
d. per mijnbouwwerk: de hoeveelheden en soorten stoffen die zijn teruggehaald en vernietigd.
De gegevens worden uiterlijk 4 weken na de betreffende maand door de operator verstrekt aan TNO  en worden uiterlijk 4 weken daarna op nlog.nl gepubliceerd.

Injectie proceswater
a. per put: de hoeveelheden geïnjecteerd (proces)water.

Productiegegevens zijn beschikbaar vanaf 1 januari 2003. Van voor die datum zijn er geen productiegegevens in het publieke domein beschikbaar.

Overzichten uit Jaarverslag Delfstoffen en Aardwarmte in Nederland 2015

Onderstaand overzicht geeft de geaggregeerde productiecijfers voor aardgas, aardolie en condensaat in 2015. Condensaat wordt beschouwd als een bijproduct van de olie- of gasproductie. De veranderingen ten opzichte van 2014 zijn zowel absoluut als procentueel weergegeven. De overzichten zijn gebaseerd op cijfers die door de operators zijn verstrekt.

De daling in de gasproductie ten opzichte van 2014 komt ook dit jaar voor een belangrijk deel door het terugbrengen van de productie uit het Groningenveld. De kleine gasvelden laten een teruglopende productie zien als gevolge van het geleidelijk uitputten van de producerende velden. De stijging van de olieproductie uit velden op zee komt voor rekening van het Q13 Amstelveld. De daling van de olieproductie op land wordt veroorzaakt door de tijdelijke buiten gebruikstelling van het Schoonebeek veld als gevolg van technische problemen met het transport van injectiewater.

Gas Productie 2015 Verandering tov 2014  
  10Nm3 106 Nm3 %
Territoir (totaal) 35.640 -15.056 -29,7
Groningen veld 28.103 -14.054 -33.3
Territoir overige velden 7.537 -1.002 -11,7
Continentaal plat 14.049 -1.208 -7,9
Totaal 49.690 -16.264 -24.7
Olie Productie 2015 Verandering tov 2014  
  103 Sm3 103 Sm3 %
Territoir (totaal) 349 -328 -48,4
Continentaal plat 1307 174 15,4
Totaal 1656 -153 -8,5
Gem. olie productie per dag   4.537 Sm3/dag
Condensaat Productie 2015 Verandering t.o.v. 2014  
  10Sm3 103 Sm3 %
Territoir 340 60 21,4
Continentaal plat 192 -24 -11.1
Totaal 532 35 7.0