Productie en injectie data

Informatie over data inname en verstrekking vindt u op de pagina gegevensverstrekking

Productiecijfers per put, veld, mijnbouwwerk of vergunning

De uitvoerders (operators) dienen per kalendermaand de onderstaande gegevens te verstrekken over de hoeveelheid geproduceerde, opgeslagen en teruggehaalde stoffen (artikel 111 en 112 Mbb).

De productie- en injectiedata kan in het datacenter worden geraadpleegd of gedownload.

Productie:

a. per boorgat: de gewonnen hoeveelheden en soorten delfstoffen;
b. per vergunningsgebied: de hoeveelheden en soorten afgevoerde delfstoffen;
c. per mijnbouwwerk: de hoeveelheden en soorten verbruikte delfstoffen;
d. per mijnbouwwerk: de hoeveelheden en soorten vernietigde delfstoffen;
e. per boorgat: de gewonnen hoeveelheden andere stoffen, dan delfstoffen;
f. per boorgat: de ten behoeve van de winning in de ondergrond gebrachte hoeveelheden stoffen.

Opslag

a. per voorkomen: de hoeveelheden en soorten stoffen die zijn opgeslagen;
b. per voorkomen: de hoeveelheden en soorten stoffen die zijn teruggehaald en afgevoerd;
c. per mijnbouwwerk: de hoeveelheden en soorten stoffen die zijn teruggehaald en verbruikt, en
d. per mijnbouwwerk: de hoeveelheden en soorten stoffen die zijn teruggehaald en vernietigd.
De gegevens worden uiterlijk 4 weken na de betreffende maand door de operator verstrekt aan TNO  en worden uiterlijk 4 weken daarna op nlog.nl gepubliceerd.

Injectie proceswater
a. per put: de hoeveelheden geïnjecteerd (proces)water.

Productiegegevens zijn beschikbaar vanaf 1 januari 2003. Van voor die datum zijn er geen productiegegevens in het publieke domein beschikbaar.