Boringen

Gegevens kunnen per boorgat worden opgevraagd. Voor een aantal gegevenstypen is het ook mogelijk complete datasets op te vragen. Informatie over data inname en verstrekking kunt u vinden op de pagina gegevensverstrekking.

Overzichten

Gegevens per Boorgat

Administratieve gegevens van boorgaten en putten zijn altijd publiek beschikbaar en deze kunt u per boring opvragen door een boring te zoeken via de interactieve kaart of het datacenter

Boorgatmetingen en rapportages zijn beschikbaar na het verstrijken van de wettelijke termijn van 5 jaar voor vertrouwelijkheid. Dit kan de volgende gegevenssoorten betreffen:

  • Administratieve gegevens
  • Documenten: rapporten en logs (inclusief composite logs, als TIF of PDF format) 
  • Logs (LIS/LAS): digitale log curves 
  • Monsters: uitleg bij geochemische analyses voor Rock-Eval & Vitrinietreflectie
  • Kernmetingen
  • Lithostratigrafie
  • Deviatiegegevens


Nieuwe gegevens
Voor documenten en logstraces is het eenvoudig op te zoeken of er recent nieuwe data beschikbaar zijn gekomen: door de link ‘Releases van de laatste zes maanden’ aan te klikken verschijnt er een overzicht van alle nieuw toegevoegde data over die periode.

Free Tool
PreView: handige tool voor het bekijken van de composite logs en images van logs in het TIFF-format.

Andere bronnen voor boorgat gegevens
Deelname aan de RNES regeling risico’s dekken voor aardwarmte (garantieregeling) vereist vrijgave van bepaalde boorgatinformatie na afronding van de garantieregelingdeelname. Deze vrijgegeven informatie is te vinden op de RVO-website.

Thematische data

Van onderstaande gegevenstypen is de complete dataset van alle boorgaten in één spreadsheet te downloaden. Deze overzichten worden dagelijks uit de DINO database gegenereerd.

Booreilanden

De actuele positie van booreilanden werkzaam in de Noordzee wordt door de Dienst der Hydrografie gepubliceerd in het verplaatsbare boorplatforms overzicht.