Olie en gas

Aardgas levert ongeveer de helft van de energie in Nederland. Al ruim een halve eeuw wordt er olie en gas gewonnen uit de Nederlandse ondergrond.

Er zijn inmiddels ruim 470 gasvelden ontdekt waarvan er momenteel ca. 250 in productie zijn. Verreweg het grootste veld is het Groningen gasveld, alle overige velden worden daarom aangeduid als 'kleine velden'. Van de bijna 50 ontdekte olievelden zijn er zo’ 15 in productie. De olieproductie in Nederland kent een vrij bescheiden omvang vergeleken bij het nationale verbruik.

Gegevens over de producerende velden zijn opgenomen in de winningsplannen. Deze winningsplannen zijn beschikbaar op de individuele pagina van het olie- of gasveld via het datacenter of de interactieve kaart

Nieuwe opslag- en winningsplannen liggen (als onderdeel van de procedure ter goedkeuring) ter inzage voor het publiek. De digitale versies van de opslag- en winningsplannen en gerelateerde documenten te vinden op de site mijnbouwvergunningen 

Groningen gasveld

Gezien de speciale situatie in het Groningen gasveld wordt hierover apart extra geologische informatie verstrekt (zie menubalk). Daarnaast zijn de belangrijkste technische rapporten die door TNO in verband met de geïnduceerde aardbevingen zijn opgesteld te vinden onder de tab mijnbouweffecten.

Gestrande velden

Een overzicht van gestrande velden biedt informatie over velden die langere tijd geleden zijn ontdekt maar om verschillende redenen niet in productie zijn genomen. Fact sheets geven referenties voor kerngegevens over de velden, die mogelijk kunnen leiden tot nieuwe ontwikkelingen of inzichten en wellicht alsnog tot een succesvol productiescenario.

Bevordering van de opsporing en ontwikkeling van de olie- en gasreserves

Convenant ter bevordering van de opsporing en ontwikkeling van de olie- en gasreserves en de opslag van stoffen op het Nederlands deel van het continentaal plat (zie Fallow gebieden ).