Activiteiten

Deze pagina geeft informatie op hoofdlijnen over delfstoffen en geothermische energie in Nederland. Dit betreft naast de olie- en gaswinning ook andere vormen van gebruik van de diep ondergrond zoals geothermie, CO2-opslag, ondergrondse opslag van stoffen, en zoutwinning.

Voor elke grondstof vindt u, voorzover beschikbaar, algemene informatie en locatie specifieke gegevens. Onder olie- en gasvelden kunt u hiernaast ook gegevens over gestrande (niet-ontwikkelde) velden en infrastructuur vinden. Onder geothermie zijn ook gegevens met betrekking tot regelgeving en rapporten beschikbaar. 

Een uitgebreid overzicht over het actuele gebruik van de ondergrond in Nederland kunt u vinden in het jaarverslag Delfstoffen en Aardwarmte. TNO brengt dit jaarlijks uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.