Data

Bekijk de data nu in het nieuwe Datacenter

Boringen, velden, vergunningen en productiecijfers zijn nu ook te vinden in het vinden in het nieuwe overzichtelijke Datacenter.

Oorspronkelijke ruwe data en geïnterpreteerde gegevens in de vorm van modellen, kaarten en datasets zijn hier downloadbaar of te bestellen. De ruwe data zijn zoveel mogelijk up to date en direct afkomstig uit de DINO database. De modellen, kaarten en projectdatasets zijn resultaten van verschillende projecten en hebben een vaste publicatiedatum.

Gevensinname en -verstrekking
Gegevens die bij verkenning, opsporing, winning of opslag van delfstoffen of aardwarmte verkregen zijn dienen door de opdrachtgever/operator, conform de mijnbouwwet , in kopie beschikbaar te worden gesteld aan de Minister van Economische Zaken. Zie ook Gegevensverstrekking

Boringen
De boorgatmetingen, cuttings, boorkernen en geologische rapportages zijn publiekelijk beschikbaar na het verstrijken van de wettelijke termijn van 5 jaar voor vertrouwelijkheid.  Administratieve gegevens zijn direct publiekelijk beschikbaar.

Seismische data
Seismische data en de begeleidende rapportages zijn publiekelijk beschikbaar 5 jaar nadat de acquisitie is beëindigd Voor multi-client seismische surveys geldt een geheimhoudings periode van 10 jaar na het einde van de acquisitie. Herbewerkte seismische surveys worden 5 jaar na het beëindigen van de herbewerking publiekelijk beschikbaar gesteld.

Productie en injectie data
Dit betreft olie- en gasproducties, injectie- en productiegegevens van de opslagfaciliteiten en de injectiegegevens van proceswater. Productie- en injectiecijfers per maand zijn na twee maanden beschikbaar.

Velden
De jaarrapporten en structuurkaarten komen publiekelijk beschikbaar 10 jaar na het rapportagejaar.

Modellen, kaarten en datasets
De modellen, kaarten en datasets omvatten de resultaten van nationale onderzoeksprogramma’s en door TNO uitgevoerde joint industry projecten. Deze gegevens hebben een vaste publicatiedatum en worden nadien niet geactualiseerd.  De bestanden zichtbaar op de digitale kaart of bijbehorende webservices zijn hier ook te downloaden. 

Technische rapporten, presentaties en artikelen over deze onderwerpen zijn te vinden onder de tab publicaties.