Omgevingsvergunningen mijnbouw

Branchedocumenten omgevingsvergunning

Met branchedocumenten – deze hebben geen formele status en worden met regelmaat geactualiseerd – wordt beoogd mijnbouw(vergunningen)procedures inzichtelijk te maken voor betrokken initiatiefnemers, belanghebbenden en adviseurs.

De branchedocumenten en formats zijn een service en dienen ter informatie. De branchedocumenten en formats hebben geen formele status en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. De branchedocumenten en formats worden continu verbeterd. Het zijn in die zin “levende” documenten.