Bodemdaling

Dit tabblad geeft informatie over aan mijnbouwactiviteiten gerelateerde bodemdaling. Andere, meer gangbare oorzaken van bodemdaling in Nederland komen hier slechts beperkt aan bod.

Een overzicht van zowel technische adviezen en rapporten en informatie over de industrieleidraad en de technische commissie bodembeweging is onder het tabblad Documenten en Rapporten ondergebracht.

Bodemdalingsmetingen gerelateerd aan mijnbouwactiviteiten, de meetplannen, geodetische meetregisters en GPS metingen zijn ondergebracht onder de tabbladen Meetplannen en geodetische meetregisters en GPS-signaleringsmetingen. Deze data wordt ook op een interactieve kaart weergeven, zie hieronder.

Interactieve kaart bodemdalingsmetingen

Bodemdaling kaart

Bodemdalingsmetingen uit de meetregisters, weergegeven op de kaart.