Aardwarmte

Warm grondwater op grotere diepte is een duurzame energiebron in Nederland. Het warme water van 45-120 °C kan geproduceerd worden door het op te pompen uit watervoerende aardlagen op 1,5 tot 4 kilometer diepte. Vooralsnog wordt aardwarmte, ook geothermie genoemd, gebruikt voor verwarming (kassen, woningen), maar zou op termijn ook gebruikt kunnen worden voor industriële processen en om elektriciteit op te wekken.

Regelgeving

Voor het opsporen en winnen van delfstoffen en aardwarmte is een daartoe strekkende vergunning nodig van de Minister van Economische Zaken. Tevens is volgens de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) een omgevingsvergunning nodig. Zie voor meer informatie ook de sectie Wetgeving en Geothermie.nl. Daarnaast heeft de Minister, na aanleiding van het meeproduceren van olie of gas bij het oppompen van water, een brief opgesteld. 

Het innovatie- en actieprogramma Kas als Energiebron heeft een uitgebreid stappenplan gefinancierd dat gebaseerd is op ervaringen van telers en adviseurs en bevat veel informatie met betrekking tot de procedures rondom de verschillende vergunningen.

Vergunningen

Voor een overzicht van aardwarmte vergunningen kunt u hier terecht.

Data

Op de pagina Gegevensverstrekking is informatie te vinden wat volgens de Mijnbouwwet aangeleverd dient te worden die bij het opsporen en/of winnen van aardwarmte zijn verkregen. Daarnaast is op dezelfde pagina informatie te vinden over het verkrijgen van data die van nut kunnen zijn bij bijvoorbeeld het uitvoeren van een geologische  quickscan of gedetailleerde studie.

Specifieke aardwarmte gerelateerde productie- en injectiedata kan hier gevonden worden

TNO heeft tevens (aardwarmte gerelateerde) rapporten, publicaties en presentaties beschikbaar gesteld op het portaal.