Gesteentemonsters

Het Centraal Kernhuis te Zeist bevat een representatief deel van vrijwel alle kernen en cuttings genomen in (exploratie- en productie-) boorgaten in Nederland. Het kernhuis beschikt over faciliteiten (uitlegtafels, binoculair etc.) om kernen en cuttings van (vrijgegeven boringen) te bestuderen. Daarnaast bevat het Centraal Kernhuis stalen van oppervlakte sedimenten en lakprofielen. Voor afspraken kunt u contact opnemen met  de Servicedesk.