Name
Jaarverslag 2019 - Delfstoffen en aardwarmte in Nederland

Samenvatting / Begeleidende tekst

Het jaarverslag ‘Delfstoffen en aardwarmte in Nederland’ rapporteert over de activiteiten en resultaten van de opsporing en winning van koolwaterstoffen, steenzout en aardwarmte in Nederland. Daarnaast wordt de status en toekomst van de ondergrondse opslag van stoffen voor tijdelijke opslag (aardgas, aardolie en stikstof) en permanente opslag (zout water en CO2) behandeld. Daarmee worden alle opsporings-, winnings- en opslagactiviteiten in Nederland op land en het Nederlandse deel op zee, die onder de Mijnbouwwet vallen, gezamenlijk gerapporteerd.

Publicatie datum
Publicatie type
Jaarverslag
Thema
Jaarverslag
Auteurs
TNO - Adviesgroep Economische Zaken en Klimaat
Uitgever(s) / Organisatie(s)
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Filesize
12.31 MB