Name
Ondergrondse Energieopslag in Nederland 2030 –2050: Technische evaluatie van vraag en aanbod

Samenvatting / Begeleidende tekst

Dit rapport omvat de technische analyse over toekomstige ondergrondse opslag van energie en geeft een verdieping en aanvulling op de eerste verkenning gepubliceerd in 2018. Aan de hand van recentelijk gepubliceerde energiescenario’s en eigen aanvullende analyses en wordt ingegaan op de volgende vragen:
• Hoe ontwikkelt zich de toekomstige vraag naar grootschalige ondergrondse opslag (gespecificeerd naar energiedrager, technologie, omvang, timing, locatie) volgens verschillende energiescenario’s?
• Hoe kan in verschillende scenario’s de vraag naar grootschalige ondergrondse opslag worden geaccommodeerd binnen het bekende potentieel en wat zijn hiervan de consequenties?
Op basis van deze technische analyse worden mogelijke ontwikkelpaden voor ondergrondse energieopslag in Nederland tot 2050 beschreven met aanbevelingen voor beleid en regelgeving om een verantwoorde aanleg van grootschalige ondergrondse opslag mogelijk te maken. Deze ontwikkelpaden en aanbevelingen zijn beschreven in het bijbehorende rapport “Ondergrondse energieopslag in Nederlands 2030-2050: Ontwikkelpaden en Aanbevelingen””

Publicatie datum
Publicatie type
Overzichtspublicatie
Thema
Energietransitie
Opslag
Auteurs
Drs. S. van Gessel
T. Huijskes
Dr. J. Juez-Larré
Dr. R. Dalman
Uitgever(s) / Organisatie(s)
TNO
EBN
Filesize
5.77 MB