Meetplannen

Op deze pagina zijn de meetplannen en bijbehorende bijlages gepubliceerd. In deze meetplannen staat o.a. beschreven hoe een mijnbouwonderneming de bodemdaling meet en hoe eventuele bodemtrilling worden gemeten en gemonitord.