Infrastructuur

Nederland Onshore

Als landelijk netbeheerder is Gas Transport Services B.V. (GTS) (100% dochter van de Nederlandse Gasunie) verantwoordelijk voor het beheer, de werking en de ontwikkeling van het landelijk gastransportnet op een economische basis. Zij zorgt voor voldoende transportcapaciteit, balancering van het net en aansluiting op andere netten.
GTS heeft bijzondere verantwoordelijkheden voor publieke taken met betrekking tot de leveringszekerheid tijdens koude dagen en het zogenoemde 'kleineveldenbeleid' en de daaraan gelieerde inname van aardgas uit kleine velden. 

Offshore

Het gewonnen gas wordt middels private transportleidingen naar het vasteland gebracht. Deze transportleidingen sluiten aan op het landelijk gastransportnet van de Gasunie/GTS. Het grootste deel van het gas wordt aangeland door de onderstaande drie gastransportleidingsystemen:

  • De WestGasTransportleiding (WGT)
  • De NoordGasTransportleiding (NGT)
  • De Noordelijke Offshore Gastransportleiding (NOGAT)