Maximale productievolumes per gasveld

Minister van EZK heeft in een kamerbrief van 9 mei 2018 (kamerstukken 33 529, nr 462) aangekondigd dat hij TNO-AGE zou verzoeken een overzicht op te stellen van de maximale productievolumes, waarmee hij heeft ingestemd, voor alle kleine gasvelden op land.

…… Ik heb TNO-AGE, die alle productiedata beheert, verzocht om een overzicht te maken van de maximale productievolumes waarmee ik heb ingestemd, voor alle velden. Ik zal dit overzicht zo spoedig mogelijk aan de mijnbouwbedrijven sturen en een afschrift van die brief sturen aan SodM en de decentrale overheden onder wier grondgebied deze gasvelden zich bevinden. Tevens zal ik dit overzicht laten publiceren op de website www.nlog.nl en zo duidelijkheid geven…… 
(Kamerstuk 33 529)
 

Het overzicht van de maximale productievolumes per gasveld is te downloaden via onderstaande link: