Maximale productievolumes per gasveld

Minister Wiebes heeft in een brief van 9 mei jl. (Staatscourant 462, 33529) aangekondigd dat hij TNO-AGE zou verzoeken een overzicht op te stellen van de maximale productievolumes, waarmee hij heeft ingestemd, voor alle kleine gasvelden in Nederland.

…… Ik heb TNO-AGE, die alle productiedata beheert, verzocht om een overzicht te maken van de maximale productievolumes waarmee ik heb ingestemd, voor alle velden. Ik zal dit overzicht zo spoedig mogelijk aan de mijnbouwbedrijven sturen en een afschrift van die brief sturen aan SodM en de decentrale overheden onder wier grondgebied deze gasvelden zich bevinden. Tevens zal ik dit overzicht laten publiceren op de website www.nlog.nl en zo duidelijkheid geven……

(Kamerstuk 33 529)

 

Het overzicht van de maximale productievolumes per gasveld is te downloaden via onderstaande link:
Maximale Productievolumes per gasveld  versie 07-04-2020 (PDF)

Maximale Productievolumes per gasveld  versie 24-10-2019 (PDF)
Maximale Productievolumes per gasveld  versie 19-3-2019 (PDF)
Maximale Productievolumes per gasveld  versie 14-1-2019 (PDF)