Besluit winningsplan Bergen II

08 januari 2019

Besluit gaswinningsplan Bergen II  

Het instemmingsbesluit op het gaswinningsplan Bergen II (provincie Noord-Holland) is gereed en wordt in overleg met de gemeenten en de provincie van 10 januari t/m 21 februari 2019 ter inzage gelegd. Men kan het instemmingsbesluit, het gaswinningsplan en de onderliggende stukken inzien op het gemeentehuis van de gemeenten Bergen en Alkmaar, op het ministerie van EZK en online via http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage. Het door TAQA ingediende winningsplan betreft de gasvelden Bergen-Rotliegend, Groet-Rotliegend en Schermer-Platten. Sinds 1972 wint men gas uit deze gasvelden.

De redenen voor het gewijzigde winningsplan zijn het verlengen van de winning van de gasvelden Bergen-Rotliegend, Groet-Rotliegend en Schermer-Platten. TAQA geeft in het winningsplan een verwachte einddatum van productie in 2023 aan. In de grafiek hieronder ziet u de totale aardgasproductie in Bergen van 1975 tot en met 2023.

 

Zolang het nodig is om tegemoet te komen aan de (afnemende) Nederlandse aardgasvraag, wil het kabinet het aardgas uit de kleine velden winnen, waar en voor zover dit veilig kan. TNO en SodM hebben in hun advies aangegeven dat gaswinning in Bergen veilig en verantwoord is. Aangezien aan dit veiligheidsvereiste wordt voldaan, wordt ingestemd met het winningsplan Bergen II. De gasvelden waarop het winningsplan betrekking heeft zijn in groen aangegeven op onderstaande kaart.

 

 

Facts

 

Operator

TAQA

Productieduur winningsplan

31 december 2023

Maximaal nog te winnen productievolume

286 miljoen Nm3

Al gewonnen

14.326 miljoen Nm3

Verwachte bodemdaling (instemmingsbesluit)

Minder dan 2 cm

Seismisch risico

Seismisch Risico Categorie I (Bergen-Rotliegend en Groet-Rotliegend) & II (Schermer-Platten)

Beheersmaatregelen

Uiterlijk 26 weken na de inwerkingtreding van dit besluit dient TAQA bij de minister een seismisch risicobeheersplan in waarin TAQA aangeeft wat de procedure is die TAQA in acht zal nemen als er zich één of meer bevingen in het gebied hebben voorgedaan.

 

Waarom is gaswinning toch nodig, terwijl het gasveld klein is?

Alle kleine velden tezamen voorzien voor een belangrijk deel in onze gasvraag. Naast het Groningenveld telt Nederland 240 kleine gasvelden. Alle kleine velden samen zijn goed voor ongeveer 60 procent van de Nederlandse gasproductie. De meeste van deze gasvelden liggen op de Noordzee. In de grafiek hieronder ziet u de totale Nederlandse aardgasproductie tot 2050 uit de kleine velden in miljard kubieke meter.

 

Waarom wordt er nog gas gewonnen, terwijl we juist moeten verduurzamen?

Nederland gaat geleidelijk van het aardgas af en stapt over op duurzame energiebronnen zoals wind, zon en aardwarmte. Zolang huishoudens en bedrijven nog afhankelijk zijn van aardgas voor bijvoorbeeld verwarmen of koken, blijft gaswinning of import van gas nog noodzakelijk.

Wordt er meer gewonnen uit kleine gasvelden als de gaswinning uit het Groningenveld omlaag gaat?

Het stoppen met de gaswinning in Groningen wordt niet opgevangen door meer gaswinning in deze kleinere velden. Dit tekort wordt opgevangen met het importeren van gas en het verlagen van de gasvraag.

Waarom wordt er in NL nog gas gewonnen, terwijl dat ook geïmporteerd kan worden?

Op voorwaarde dat dit veilig en verantwoord kan, heeft gaswinning in eigen land de voorkeur boven gasimport. Dit is namelijk beter voor het klimaat, aangezien het transporteren van gas veel broeikasgas uitstoot veroorzaakt.