Nieuws

15 mei 2019

Instemmingsbesluit winningsplan Spijkenisse-Intra en omgevingsvergunning Spijkenisse-Oost gepubliceerd

Het besluit op het winningsplan Spijkenisse-Intra en de omgevingsvergunning voor de mijnbouwinrichting Spijkenisse-Oost zijn gereed en worden in overleg met...

nlog
08 mei 2019

Ontwerpbesluit winningsplan Diever

Het ontwerpbesluit op het winningsplan Diever (provincie Drenthe) is gereed en wordt in overleg met de gemeente Westerveld en de...

08 maart 2019

Vrijgave van data jaarverslag 2009 Delfstoffen en Aardwarmte is gepubliceerd

De jaarlijkse vrijgave (art 113 Mijnbouwbesluit) van data behorende bij het Jaarverslag 2009 Delfstoffen en Aardwarmte in Nederland, is gepubliceerd...

21 februari 2019

Stukken terinzagelegging beslissing inzake wijziging instemmingsbesluit gaswinning Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen

De stukken voor deze terinzagelegging zijn gepubliceerd en zijn hier te vinden.

 

14 februari 2019

Overzicht boringen beëindigd in 2018 gepubliceerd

Het overzicht van de boringen die in 2018 zijn beëindigd is gepubliceerd en is hier te vinden.