Nieuws

18 oktober 2018
Naar aanleiding van de Tweede Kamervraag gesteld aan minister Wiebes van EZK op 14 november 2017 is er een onderzoek ingesteld. Hierop is een TNO rapport verschenen genaamd "Emissie van het broeikasgas methaan gerelateerd aan de olie- en gassector...
12 oktober 2018
Ontdek de nieuwe versie van de interactieve kaart en ervaar: - de verbeterde interface en uitstraling - de verbeterde performance - de verbeterde kaartlagen Wij werken continue aan de functionaliteiten van deze beta versie van de kaart. De vorige...
11 oktober 2018
De vertaling van de mijnbouwwet, besluit en regeling is bijgewerkt tot 1  september 2018. De nieuwe vertalingen zijn hier te vinden.  
04 oktober 2018
zie pagina: Olie en gas vergunningen zie pagina: Zout zie pagina: Geothermie vergunningen
27 september 2018
Het ontwerp-instemmingsbesluit voor winningsplan Oudeland is gepubliceerd en is hier te vinden.
20 september 2018
Het ontwerp instemmingsbesluit voor winningsplan Spijkenisse-Intra is hier gepubliceerd.
13 september 2018
Van donderdag 13 september 2018 tot en met donderdag 26 september 2018 ligt de Mededeling voornemen milieueffectrapportage, of wel de onderzoeksopzet voor het toekomstig milieueffectrapport voor het voornemen tot de gaswinning in het blok D12 door...
07 september 2018
Het instemmingsbesluit voor winningsplan Opeinde is hier gepubliceerd.
07 september 2018
Het instemmingsbesluit voor winningsplan Opeinde-Zuid & Middelburen is hier gepubliceerd.
03 september 2018
zie pagina: Olie en gas vergunningen zie pagina: Zout zie pagina: Geothermie vergunningen
2017 Annual review of Natural Resources and Geothermal Energy in the Netherlands
30 juli 2018
De Engelse versie van het Jaarverslag 2017 - Delfstoffen en Aardwarmte in Nederland is gepubliceerd en kan hier gevonden worden.    
19 juli 2018
De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft op 28 juni 2018 een activiteitenplan ontvangen voor het inactieve deel van de winningsvergunning F03b waarvan Neptune Energy Netherlands B.V. cs de huidige vergunninghouder is. Deze aanvraag is hier...
16 juli 2018
Velmod-3.1, een nieuwe versie van het snelheidsmodel is gepubliceerd in juli 2018. Deze nieuwe versie is gebaseerd op meer digitale snelheidsgegevens van meer (1642) boringen. Lees het rapport en download het model.
12 juli 2018
Het instemmingsbesluit Vinkega is gepubliceerd en hier te vinden.
12 juli 2018
Het instemmingsbesluit Eesveen is gepubliceerd en hier te vinden
09 juli 2018
zie pagina: Olie en gas vergunningen zie pagina: Zout zie pagina: Geothermie vergunningen
06 juli 2018
Op de pagina jaarverslagen is het jaarverslag Delfstoffen en Aardwarmte in Nederland 2017 te downloaden.
04 juli 2018
Het winningsplan en bijbehorende documenten van Bergen II liggen ter inzage en zijn hier te vinden. 
28 juni 2018
Het winningsplan Gaag-Monster en bijbehorende documenten liggen ter inzage en zijn hier te vinden.
28 juni 2018
Het winningsplan Slootdorp en bijbehorende documenten liggen ter inzage en zijn hier te vinden.
21 juni 2018
Het winningsplan Loon op Zand en Loon op Zand Zuid en bijbehorende document ligt ter inzage en is hier te vinden. 
21 juni 2018
De zienswijzen- en reactiebundels van de winningsplannen Opeinde en Opeinde-Zuid & Middelburen zijn gepubliceerd en respectievelijk hier en hier te vinden. 
21 juni 2018
Het instemmingsbesluit voor winningsplan Langezwaag is hier gepubliceerd. 
14 juni 2018
Het activiteitenniveau winningsvergunning N07b is geactualiseerd, voor meer informatie zie hier.   
08 juni 2018
Het instemmingsbesluit  op het winningsplan Ganzebos fase III en bijbehorende Nota van Antwoord is gepubliceerd en is hier te vinden.
07 juni 2018
zie pagina: Olie en gas vergunningen zie pagina: Zout zie pagina: Geothermie vergunningen
24 mei 2018
De afgelopen weken hebben wij diverse meldingen ontvangen over het niet in behandeling nemen van toegestuurde mails. Helaas kan het voorkomen dat mails wel bij de afzender verzonden worden, maar niet bij ons aankomen en ontvangen worden. Momenteel...
24 mei 2018
De documenten aangaande de ter inzage legging Waalkwijk-Noord zijn gepubliceerd en zijn hier te vinden.
22 mei 2018
De zienswijzen- en reactiebundel op het winningsplan Pieterzijl-Oost is gepubliceerd en is hier te vinden.  
07 mei 2018
zie pagina: Olie en gas vergunningen zie pagina: Zout zie pagina: Geothermie vergunningen
03 mei 2018
De documenten aangaande de ter inzage legging wijziging instemmingsbesluit winningsplan gaswinning Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen zijn gepubliceerd en zijn hier te vinden.
26 april 2018
Vanwege geplande onderhoudswerkzaamheden kan nlog.nl donderdag 26 april vanaf 20:00 uur een tijdje verminderd beschikbaar zijn. Onze excuses voor het ongemak.
26 april 2018
Het ontwerp-instemmingsbesluit en aanverwante documenten van de winningsplannen Opeinde en Opeinde-Zuid & Middelburen zijn gepubliceerd en zijn hier te vinden: Opeinde, Opeinde-Zuid en Middelburen.
12 april 2018
zie pagina: Olie en gas vergunningen zie pagina: Zout zie pagina: Geothermie vergunningen
12 april 2018
Het instemmingsbesluit omtrent Ganzebos fase II en bijbehorende documenten zijn gepubliceerd en zijn hier te vinden
29 maart 2018
Het besluit omtrent Pieterzijl-Oost en bijbehorende documenten zijn gepubliceerd en zijn hier te vinden. Het besluit omtrent Zuidwal en bijbehorende documenten zijn gepubliceerd en zijn hier te vinden.
19 maart 2018
De wijzingingen in vergunningen uit het jaarverslag van 2017 zijn hier te vinden.  
15 maart 2018
Vrijgave jaarrapport 2008 (art 113 Mijnbouwbesluit) is gepubliceerd en is hier te vinden.
08 maart 2018
zie pagina: Olie en gas vergunningen zie pagina: Zout zie pagina: Geothermie vergunningen
01 maart 2018
Het instemmingsbesluit De Wijk fase II is gepubliceerd en is met bijhorende documenten hier te vinden.
06 februari 2018
De geldige vergunningen per 1-1-2018 voor Delfstoffen en Aardwarmte in Nederland, Jaarverslag 2017, zijn te vinden op: http://nlog.nl/jaarverslagen   
05 februari 2018
Overzicht van de boringen beëindigd in 2017
29 januari 2018
zie pagina: Olie en gas vergunningen zie pagina: Zout zie pagina: Geothermie vergunningen
29 januari 2018
Vorige week is het special issue van het NJG (Netherlands Journal of Geosciences) over de geïnduceerde seismiciteit van het Groningen gasveld uitgekomen; zie: https://www.cambridge.org/core/journals/netherlands-journal-of-geosciences/latest-issue...
14 december 2017
zie pagina: Olie en gas vergunningen zie pagina: Zout zie pagina: Geothermie vergunningen
09 november 2017
zie pagina: Olie en gas vergunningen zie pagina: Zout zie pagina: Geothermie vergunningen
08 november 2017
Van donderdag 9 november 2017 tot en met woensdag 20 december 2017 ligt het ontwerpinstemmingsbesluit voor het gewijzigde winningsplan Langezwaag ter inzage. Het ontwerpinstemmingsbesluit, winningsplan, bijbehorende adviezen en algemene informatie...
03 november 2017
Van vrijdag 3 november 2017 tot en met donderdag 14 december 2017 ligt het ontwerpinstemmingsbesluit voor de gewijzigde winningsplan Vinkega ter inzage. Het ontwerpinstemmingsbesluit, winningsplan, bijbehorende adviezen en algemene informatie zijn ...
03 november 2017
Van vrijdag 3 november 2017 tot en met donderdag 14 december 2017 ligt het ontwerpinstemmingsbesluit voor de gewijzigde winningsplan Eesveen ter inzage. Het ontwerpinstemmingsbesluit, winningsplan, bijbehorende adviezen en algemene informatie zijn ...
03 november 2017
              Van vrijdag 3 november 2017 tot en met donderdag 14 december 2017 ligt het ontwerpinstemmingsbesluit voor de gewijzigde winningsplan De Wijk fase 2 ter inzage. Het ontwerpinstemmingsbesluit, winningsplan, bijbehorende adviezen en...
27 oktober 2017
Van vrijdag 27 oktober 2017 tot en met donderdag 7 december 2017 ligt het ontwerpinstemmingsbesluit voor het winningsplan Sonnega-Weststellingwerf ter inzage. Het ontwerpinstemmingsbesluit, winningsplan, bijbehorende adviezen en algemene informatie...
19 oktober 2017
Van donderdag 19 oktober tot en met woensdag 29 november 2017 ligt het ontwerpinstemmingsbesluit voor de gewijzigde gaswinning Oudendijk ter inzage. Het ontwerpinstemmingsbesluit, winningsplan, bijbehorende adviezen en algemene informatie zijn hier ...
09 oktober 2017
zie pagina: Olie en gas vergunningen zie pagina: Zout zie pagina: Geothermie vergunningen
05 oktober 2017
Van vrijdag 6 oktober tot en met donderdag 16 november 2017 ligt het ontwerpinstemmingsbesluit voor de gewijzigde gaswinning Zuidwal ter inzage. Het ontwerpinstemmingsbesluit, winningsplan, bijbehorende adviezen en algemene informatie zijn hier te...
29 september 2017
Op de pagina jaarverslagen is het jaarverslag Delfstoffen en Aardwarmte in Nederland 2016 te downloaden. 
04 september 2017
zie pagina: Olie en gas vergunningen zie pagina: Zout zie pagina: Geothermie vergunningen
07 augustus 2017
zie pagina: Olie en gas vergunningen zie pagina: Zout zie pagina:  Geothermie vergunningen
21 juli 2017
Instemmingsbesluit Diever is gepubliceerd en met bijhorende documenten hier te vinden.
10 juli 2017
zie pagina: Olie en gas vergunningen zie pagina: Zout zie pagina: Geothermie vergunningen
04 juli 2017
De notitie over de maximale magnitude van het Groningen veld kan hier gevonden worden.
03 juli 2017
TNO rapporten onderzoek Shallow Gas zijn te vinden op http://www.nlog.nl/papers.
12 juni 2017
zie pagina: Olie en gas vergunningen zie pagina: Zout zie pagina: Geothermie vergunningen
15 mei 2017
zie pagina: Olie en gas vergunningen zie pagina: Zout zie pagina: Geothermie vergunningen
11 mei 2017
Van vrijdag 19 mei 18:00h tot maandag 22 mei 8:00h zal er onderhoud worden gepleegd aan de database. Dit betekent dat de pagina's die gebruik maken van database niet bruikbaar zullen zijn. Dit betreft o.a. de interactieve kaart en de pagina's die...
26 april 2017
Het winningsplan Westerveld en bijbehorende adviezen staan ter inzage op nlog.  
13 april 2017
zie pagina:Olie en gas vergunningen zie pagina:  Zout zie pagina:Geothermie vergunningen
14 maart 2017
Vrijgave jaarrapport 2007 (art 113 Mijnbouwbesluit) is gepubliceerd en is hier te vinden.
20 februari 2017
De geldige vergunningen per 1-1-2017 voor delfstoffen en aardwarmte in Nederland, Jaarverslag 2016, zijn te vinden op: http://nlog.nl/jaarverslagen  
02 februari 2017
zie pagina: Olie en gas vergunningenzie pagina: Zoutzie pagina: Geothermie vergunningen  
20 december 2016
Het geactualiseerde formulier voor de jaarrapportage m.b.t. olie en gas voorraden, productieprognoses en technische gegevens (artikel 113 Mbb) staat op NLOG. Termijn voor indiening is 1 februari 2017
16 december 2016
Fallow gebieden: definitieve classificatie versie per 1 december 2016 is hier te vinden.
15 december 2016
zie pagina: Olie en gas vergunningen zie pagina: Zout zie pagina: Geothermie vergunningen
13 december 2016
De posters voor de opkomende Prospex conferentie zijn gepubliceerd en hier te vinden
01 december 2016
De ontwerpbesluiten en bijbehorende adviezen omtrent het winningsplan Diever staan ter inzage op nlog. Zie ter-inzage-legging-ontwerpbesluiten-diever  
24 november 2016
Per afzonderlijk veld is nu de optie toegevoegd om de top diepte contourkaart(en) van het reservoir te downloaden (zie: www.nlog.nl/keuzelijst-velden & klik op veld naar keuze). Het is ook nog steeds mogelijk om de struktuurkaarten van alle...
08 november 2016
Zie pagina: Download digitale bestanden
07 november 2016
zie pagina: Olie en gas vergunningen zie pagina: Zout zie pagina: Geothermie vergunningen
10 oktober 2016
zie pagina: Olie en gas vergunningen zie pagina: Zout zie pagina: Geothermie vergunningen
08 september 2016
zie pagina: Olie en gas vergunningen zie pagina: Zout zie pagina: Geothermie vergunningen
30 augustus 2016
Op de pagina jaarverslagen is het jaarverslag Delftstoffen en Aardwarmte in Nederland 2015 te downloaden, evenals de kerngegevens en de kaarten uit het jaarverslag.
16 augustus 2016
Digitale brochure SDE+ najaar 2016 gepubliceerd, zie Geothermie - SDE+
20 juli 2016
Op 20 juli 2016 is de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2016 gepubliceerd. Zie Geothermie - SDE+.
06 juni 2016
Per 1 juni 2016 is de tijdelijke leidraad voor adressering MBB. 24.1.P beschikbaar: Methodiek voor risicoanalyse omtrent geïnduceerde bevingen door gaswinning.
14 maart 2016
Vrijgave jaarrapport 2006 art 113 en Structuurkaarten 2006    
26 februari 2016
Zie Geothermie pagina - SDE+
18 februari 2016
Referentielijst van recente TNO wetenschappelijke artikelen en conferentiebijdragen met betrekking tot geinduceerde seismiciteit Groningen is toegevoegd. Zie Geinduceerde seismiciteit
26 januari 2016
Overzicht van de boringen beeindigd in 2015
26 januari 2016
DoubletCalc 2D v1.0 (DC2D) is een software tool ontwikkeld door TNO. Met deze software is het mogelijk de temperatuur en druk ontwikkeling rond twee of meer geothermische putten te bekekenen, in twee dimensies (2D) en door de tijd heen. De software...
23 december 2015
Zie Wetgeving.  Het wetsvoorstel is ook vertaald in het Engels. 
01 december 2015
Voorwaarde voor winning van gas in de Waddenzee is dat het tempo van bodemdaling en relatieve zeespiegelstijging het Meegroeivermogen van de kombergingsgebieden niet mag overschrijden. Om vast te stellen of aan deze voorwaarde wordt voldaan dient...
27 augustus 2015
Wijziging opslagplan Norg (d.d. 31 Januari 2013). Het besluit van de minister van Economische Zaken t.a.v. de door NAM voorgestelde wijzigingen van het opslagplan voor de ondergrondse gasopslag Norg en de daaraan gerelateerde documenten zijn hier te...
26 augustus 2015
Zie Geothermie rapporten
06 augustus 2015
Wijziging opslagplan Norg (d.d. juli 2105). Het besluit van de minister van Economische Zaken t.a.v. de door NAM voorgestelde wijzigingen van het opslagplan voor de ondergrondse  gasopslag Norg en de daaraan gerelateerde documenten zijn hier te...