Nieuws

16 november 2020

Composite log files beschikbaar voor alle openbare geothermieputten

De composite log files voor alle openbare geothermieputten zijn vanaf heden beschikbaar op NLOG.

26 oktober 2020

Gepland onderhoud vrijdag 30 oktober 2020

Op vrijdag 30 oktober vanaf 18:00 zal er groot technisch onderhoud worden uitgevoerd aan onze services. Hierdoor zullen de services...

14 oktober 2020

Aardwarmte vergunningen - Concurrerende overlap

Er is een nieuwe versie van het kmz bestand met concurrerende aardwarmte vergunningen beschikbaar.

08 oktober 2020

Erratum Jaarverslag 2019

Ondanks alle zorgvuldigheid is er een onvolkomenheid geconstateerd in het Jaarverslag 2019 – Delfstoffen en aardwarmte in Nederland. In dit...

08 oktober 2020

Ontwerp-instemmingsbesluit op het aardwarmte winningsplan Haagse Aardwarmte Leyweg (HAL)

Ontwerp-instemmingsbesluit op het aardwarmte winningsplan Haagse Aardwarmte Leyweg (HAL)

Het ontwerp-instemmingsbesluit op het aardwarmte winningsplan HAL voor de winning van...

06 oktober 2020

Aardwarmte vergunningen - Concurrerende overlap

Sinds heden is er een kmz bestand te downloaden, geschikt voor Google Earth, waarin de niet-gepubliceerde, concurrerende aardwarmte vergunningsgebieden zijn...