Definitief besluit winningsplan Hardenberg

Kaart Hardenberg

Het definitieve besluit op het winningsplan Hardenberg is gereed en wordt in overleg met de gemeente en de provincie van 6 december 2018 t/m 17 januari 2019 ter inzage gelegd. Men kan het instemmingsbesluit, het winningsplan en de onderliggende stukken inzien op het gemeentehuis van Hardenberg, op het ministerie van EZK en online via http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage. Het winningsplan betreft de gasvelden Hardenberg, Hardenberg-Oost, Den Velde Limburg en Den Velde Zechstein. Sinds 1975 wint de NAM gas uit het gasveld Hardenberg, sinds 1995 uit het gasveld Den Velde Limburg, sinds 1998 uit het gasveld Den Velde Zechstein en sinds 2007 uit het gasveld Hardenberg-Oost. 

De redenen voor het nieuwe winningsplan zijn het verlengen van de winning van de gasvelden Hardenberg, Hardenberg-Oost en Den Velde Limburg en Den Velde Zechstein, het aanboren van twee nieuwe putten, een actualisatie van productie- en bodemdalings-voorspellingen en voorziene activiteiten (waaronder hydraulische stimulatie om de productie in stand te houden). De NAM geeft in het winningsplan een verwachte einddatum van productie in 2033 aan. In de grafiek hieronder ziet u de totale aardgasproductie in Hardenberg van 1975 tot en met 2033. 
 

Grafiek productie


Zolang het nodig is om tegemoet te komen aan de (afnemende) Nederlandse aardgasvraag, wil het kabinet het aardgas uit de kleine velden winnen, waar en voor zover dit veilig kan. TNO en SodM hebben in hun advies aangegeven dat gaswinning in Hardenberg veilig en verantwoord is. Aangezien aan dit veiligheidsvereiste wordt voldaan, wordt ingestemd met het winningsplan Hardenberg.
 

Kaart WP Hardenberg

Hydraulische stimulatie
De NAM wil in Hardenberg incidenteel hydraulisch stimuleren om de gaswinning op gang te houden. Incidenteel hydraulisch stimuleren is bij reguliere gaswinning in NL sinds de jaren ’50 al honderden keren toegepast zonder nadelige gevolgen voor mens of milieu. Ook in Hardenberg is eerder al hydraulische stimulatie toegepast. (januari 2016, veld Den Velde Limburg). We begrijpen dat bewoners zorgen hebben over deze techniek. Daarom is het belangrijk om te benadrukken dat incidenteel hydraulisch stimuleren bij reguliere gaswinning iets anders is dan bij schaliegaswinning. Bij schaliegas wordt jarenlang voortdurend hydraulisch stimulatie toegepast om gas uit gesteente los te krijgen. In Nederland is het winnen van schaliegas niet toegestaan omdat onduidelijk is wat de effecten zijn op mens en milieu. 

 

Facts

 

Operator

NAM

Productieduur winningsplan

31 december 2033

Maximaal aangevraagde productievolume

2.763 miljoen Nm3      

Reeds gewonnen

12.654 miljoen Nm3

Verwachte bodemdaling (instemmingsbesluit)

Minder dan 4 cm

Seismisch risico

Seismisch Risico Categorie I (laagste categorie: kans op schade zeer gering)

Beheersmaatregelen

n.v.t.

Waarom is gaswinning toch nodig, terwijl het gasveld klein is?
Alle kleine velden tezamen voorzien voor een belangrijk deel in onze gasvraag. Naast het Groningenveld telt Nederland 240 kleine gasvelden. Alle kleine velden samen zijn goed voor ongeveer 60 procent van de Nederlandse  gasproductie . De meeste van deze gasvelden liggen op de Noordzee.

Waarom wordt er nog gas gewonnen, terwijl we juist moeten verduurzamen?
Nederland gaat geleidelijk van het aardgas af en stapt over op duurzame energiebronnen zoals wind, zon en aardwarmte. Zolang huishoudens en bedrijven nog afhankelijk zijn van aardgas voor bijvoorbeeld verwarmen of koken, blijft gaswinning of import van gas nog noodzakelijk. 

Wordt er meer gewonnen uit kleine gasvelden als de gaswinning uit het Groningenveld omlaag gaat?
Het stoppen met de gaswinning in Groningen wordt niet opgevangen door meer gaswinning in deze kleinere velden. Dit tekort wordt opgevangen met het importeren van gas en het verlagen van de gasvraag. 

Waarom wordt er in NL nog gas gewonnen, terwijl dat ook geïmporteerd kan worden?
Op voorwaarde dat dit veilig en verantwoord kan, heeft gaswinning in eigen land de voorkeur boven gasimport. Dit is namelijk beter voor het klimaat, aangezien het transporteren van gas veel broeikasgas uitstoot veroorzaakt.