Definitief instemmingsbesluit op het aardwarmtewinningsplan Haagse Aardwarmte Leyweg (HAL)

Definitief instemmingsbesluit op het aardwarmtewinningsplan Haagse Aardwarmte Leyweg (HAL)

Het definitieve instemmingsbesluit op het winningsplan HAL voor de winning van aardwarmte (geothermie) is gereed en wordt van 3 december 2020 t/m 14 januari 2021 ter inzage gelegd. Het definitieve instemmingsbesluit, het winningsplan en de onderliggende stukken zijn online in te zien op http://www.mijnbouwvergunningen.nl/HAL en http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage. Het winningsplan gaat over de aardwarmtesysteem in Den Haag van Hydreco Geomec B.V. en Haagse Aardwarmte Leyweg B.V.. Het betreft een nieuwe warmtewinning.

Wat staat er in het winningsplan HAL?

Hydreco Geomec B.V. (Hydreco) heeft een verzoek tot instemming met het winningsplan HAL ingediend bij de minister van Economische Zaken en Klimaat. Het winningsplan HAL betreft het aardwarmtesysteem, gelegen aan de Leyweg in Den Haag en binnen het gebied van de winningsvergunning Den Haag (zie afbeelding). Geografisch gezien ligt het aardwarmtesysteem in de provincie Zuid-Holland, in de gemeente Den Haag en in het verzorgingsgebied van het Waterschap Hollandse Delta. Om aardwarmte te mogen winnen moeten vergunninghouders op basis van de Mijnbouwwet onder andere een goedgekeurd winningsplan hebben. In een onderbouwd en goed gedocumenteerd plan moet inzichtelijk gemaakt worden hoe de productie van aardwarmte door de vergunninghouder in de toekomst ter hand genomen wordt.

Winningsplan HAL

De aardwarmte-installatie van HAL aan de Zuidwoldestraat nummer 1k betreft een warmtecentrale voor het Lage Temperatuur stadsverwarmingsnet in Den Haag Zuid-West. HAL wil een koppeling tot stand te brengen tussen de warmtecentrale en de twee reeds in 2010 geboorde aardwarmteputten. Daarmee wordt de bestaande warmtecentrale uitgebreid met de aardwarmte-installatie en kan het stadsverwarmingsnet van Den Haag Zuid-West deels op een duurzame wijze van warmte worden voorzien. Op de aardwarmte-installatie wordt warm formatiewater opgepompt vanaf circa 2 km onder het aardoppervlak. De aardwarmte wordt door middel van een warmtewisselaar afgegeven aan het stadsverwarmingsnet. Na afgifte van de warmte wordt het afgekoelde water weer geïnjecteerd in dezelfde laag.

 

image-20201203143616-1

Locatie van het aardwarmteproject en de putten (bron: HAL)

 

Facts

 

Winningsplan Haagse Aardwarmte Leyweg

 

Operator

Hydreco Geomec B.V. & HAL B.V.

Productieduur

31 december 2055 (huidige instemming 2 jaar geldig ivm Tijdelijk Beleidskader)

Type geothermie systeem

Doublet

Maximaal debiet

165 m3/uur

Verwachte bodemdaling

< 2mm

Seismisch risico

Geothermiesysteem valt in laagste seismische risicocategorie

Beheersmaatregelen

Een Well Integrity Management System (WIMS) met jaarlijkse rapportageverplichting moet worden geïmplementeerd om de integriteit van de putten te monitoren en

een Traffic Light System (TLS) om mogelijke seismiciteit te monitoren.

 

Huidig beleid omtrent geothermie

Voor de afbouw van de vraag naar aardgas moeten kansrijke duurzame alternatieven, zoals aardwarmte, ontwikkeld worden. Aardwarmte heeft de potentie om een belangrijke rol te spelen in de verduurzaming van de warmtevoorziening en daarmee in de transitie naar een CO2-arme energievoorziening. In het Regeerakkoord zijn ambitieuze plannen aangekondigd op het gebied van klimaat en energie. Twee belangrijke pijlers onder de nationale ambitie zijn de Klimaatwet en het Klimaatakkoord (Kamerstuk 32813, nr. 342). Het akkoord gaat over vijf sectoren: industrie, gebouwde omgeving, elektriciteitssector, transport en landbouw en natuur.

Meer informatie

Het ontwerp-instemmingsbesluit, het winningsplan en alle de ingediende adviezen kunt u digitaal inzien via de websites www.mijnbouwvergunningen.nl/HAL en www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage.

Informatie over het aardwarmteproject en de operator vindt u op www.haagseaardwarmte.nl/.

Voor meer informatie over aardwarmte kunt u terecht op de websites www.hoewerktaardwarmte.nl en www.geothermie.nl.