Definitief instemmingsbesluit op het gaswinningsplan Opeinde-Zuid en Middelburen gepubliceerd

Definitief instemmingsbesluit op het gaswinningsplan Opeinde-Zuid en Middelburen

 

Het definitieve instemmingsbesluit op het winningsplan Opeinde-Zuid en Middelburen (provincie Fryslân) is gereed. Het instemmingsbesluit op het winningsplan Opeinde-Zuid en Middelburen ligt van 11 juni 2020 t/m 23 juli 2020 ter inzage. Het definitieve instemmingsbesluit, de Nota van Antwoord met alle zienswijzenpunten en beantwoording daarvan, het winningsplan en de onderliggende stukken zijn online in te zien op http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage en http://www.mijnbouwvergunningen.nl.

Het ingediende winningsplan is een actualisatie van het winningsplan Opeinde-Zuid & Middelburen dat in 2016 is ingediend en waarmee in 2018 is ingestemd. De actualisatie is van belang omdat de productie van de bestaande putten anders is dan verwacht. Verder ziet Vermilion mogelijkheden om de productie uit het gasveld Middelburen te optimaliseren door middel van wijzigingen in de bestaande putten en/of door het boren van een side-track in het Middelburen voorkomen. Deze nieuwe inzichten vereisen een actualisatie van de productie- en de bodemdalingsvoorspellingen.

image-20200611085245-1

Zolang het nodig is om tegemoet te komen aan de (afnemende) Nederlandse aardgasvraag, wil het kabinet het aardgas uit de kleine velden winnen, waar en voor zover dit veilig kan. TNO en SodM hebben in hun advies aangegeven dat gaswinning uit de gasvelden Opeinde-Zuid en Middelburen veilig en verantwoord kan plaatsvinden. Omdat er aan dit veiligheidsvereiste wordt voldaan, wordt ingestemd met het winningsplan Opeinde-Zuid & Middelburen.

Facts

 

Opeinde-Zuid

 

Operator

Vermilion

Productieduur winningsplan Opeinde-Zuid

31 december 2036

Maximaal aangevraagde productievolume Opeinde-Zuid

1044 miljoen Nm3

Waarvan nog te produceren

62 miljoen Nm3

Verwachte bodemdaling door gaswinning door Opeinde-Zuid (Totale bodemdaling door gaswinning uit Opeinde-Zuid)

<1 cm (Totale bodemdaling maximaal 4 cm)

Verwachte cumulatieve samengestelde bodemdaling inclusief omringende gasvelden (Totale cumulatieve bodemdaling)

3 cm (Totale cumulatieve bodemdaling maximaal 9 cm)

Seismisch Risico

Kansklasse: Verwaarloosbaar. Gasveld valt in laagste seismische risicocategorie (SRA Cat. I)

Beheersmaatregelen

n.v.t.

Fracken

Nee

Middelburen

 

Productieduur winningsplan Middelburen

31 december 2028

Maximaal aangevraagde productievolume Opeinde-Zuid

518 miljoen Nm3

Waarvan nog te produceren

348 miljoen Nm3

Verwachte bodemdaling door gaswinning door Opeinde-Zuid (Totale bodemdaling door gaswinning uit Opeinde-Zuid)

3 cm (Totale bodemdaling maximaal 6 cm)

Verwachte cumulatieve samengestelde bodemdaling inclusief omringende gasvelden (Totale cumulatieve bodemdaling)

4 cm (Totale cumulatieve bodemdaling maximaal 12 cm)

Seismisch risico

Kansklasse: 42%. Eventuele beving heeft maximaal een magnitude van 2,8. Gasveld valt in laagste seismische risicocategorie (SRA Cat. I)

Beheersmaatregelen

n.v.t.

Fracken

Nee

 

image-20200611085245-2

Locatie van de gasvelden Opeinde-Zuid en Middelburen (bron: Vermilion)

 

Waarom is gaswinning nodig, terwijl het gasveld klein is?

Alle kleine velden tezamen voorzien voor een belangrijk deel in onze gasvraag. Naast het Groningenveld telt Nederland 240 kleine gasvelden. Alle kleine velden samen zijn goed voor ongeveer 60 procent van de Nederlandse gasproductie. De meeste van deze gasvelden liggen in de Noordzee. In de grafiek hieronder ziet u de totale Nederlandse aardgasproductie tot 2050 uit de kleine velden in miljard kubieke meter.

image-20200611085245-3

Waarom wordt er nog gas gewonnen, terwijl we juist moeten verduurzamen?

Nederland gaat geleidelijk van het aardgas af en stapt over op duurzame energiebronnen zoals wind, zon en aardwarmte. Zolang huishoudens en bedrijven nog afhankelijk zijn van aardgas voor bijvoorbeeld verwarmen of koken, blijft gaswinning of import van gas nog noodzakelijk.

 

Wordt er meer gewonnen uit kleine gasvelden als de gaswinning uit het Groningenveld omlaag gaat?

Het stoppen met de gaswinning in Groningen wordt niet opgevangen door meer gaswinning in deze kleinere velden. Dit tekort wordt opgevangen met het importeren van gas en het verlagen van de gasvraag.

 

Waarom wordt er in NL nog gas gewonnen, terwijl dat ook geïmporteerd kan worden?

Op voorwaarde dat dit veilig en verantwoord kan, heeft gaswinning in eigen land de voorkeur boven gasimport. Dit is namelijk beter voor het klimaat, aangezien het transporteren van gas veel broeikasgas uitstoot veroorzaakt.