Engelstalige versie Jaarverslag 2017 gepubliceerd

30 juli 2018

De Engelse versie van het Jaarverslag 2017 - Delfstoffen en Aardwarmte in Nederland is gepubliceerd en kan hier gevonden worden.