Erratum Jaarverslag 2019

08 oktober 2020

Ondanks alle zorgvuldigheid is er een onvolkomenheid geconstateerd in het Jaarverslag 2019 – Delfstoffen en aardwarmte in Nederland. In dit document wordt de rectificatie van het jaarboek beschreven.