Instemmingsbesluit Ganzebos fase II gepubliceerd

Het instemmingsbesluit omtrent Ganzebos fase II en bijbehorende documenten zijn gepubliceerd en zijn hier te vinden