Instemmingsbesluit Ganzebos fase II gepubliceerd

12 april 2018

Het instemmingsbesluit omtrent Ganzebos fase II en bijbehorende documenten zijn gepubliceerd en zijn hier te vinden