Instemmingsbesluit Pieterzijl-Oost is gepubliceerd

Definitief instemmingsbesluit winningsplan Pieterzijl-Oost

Het definitieve instemmingsbesluit op het winningsplan Pieterzijl-Oost voor gaswinning (provincie Fryslân en Groningen) is gereed en ligt van 14 juni 2019 tot en met 26 juli 2019 ter inzage gelegd. Men kan het definitieve instemmingsbesluit, het winningsplan en de onderliggende stukken inzien op het gemeentehuis van de gemeenten Noardeast-Fryslân en Westerkwartier, op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en online via https://www.nlog.nl/ter-inzage-legging-winningsplan-pieterzijl-oost. Het winningsplan betreft het gasveld Pieterzijl-Oost.

In het gebied rondom Pieterzijl wordt sinds 1979 gas gewonnen. Het winningsplan Pieterzijl-Oost betreft een winningsplan voor gaswinning in dit gebied. De reden voor het indienen van het winningsplan betreft het in gebruik nemen van de put Warfstermolen-03 voor de productie van aardgas uit het gasveld Pieterzijl-Oost en het toepassen van hydraulische stimulatie (fracken). De operator heeft in het winningsplan een verwachte duur van de gaswinning aangegeven van in totaal 6 jaar. In de grafiek hieronder staat de totale aardgasproductie van het gasveld Pieterzijl-Oost, met de historische productie tijdens de well-test in 2016 en de verdere voorspelde productie per jaar vanaf het moment van instemming.

 

Productieprognose

 

Zolang het nodig is om tegemoet te komen aan de (afnemende) Nederlandse aardgasvraag, wil het kabinet het aardgas uit de kleine velden winnen, waar en voor zover dit veilig kan. TNO en SodM hebben in hun advies aangegeven dat gaswinning uit Pieterzijl-Oost veilig en verantwoord is. Aangezien aan dit veiligheidsvereiste wordt voldaan, wordt ingestemd met het winningsplan Pieterzijl-Oost. Onderstaande kaart toont de ligging van het gasveld Pieterzijl-Oost.

Kaart

Hydraulische stimulatie

De NAM wil het gasveld Pieterzijl-Oost incidenteel hydraulisch stimuleren om de gaswinning op gang te houden. Incidenteel hydraulisch stimuleren is bij reguliere gaswinning in Nederland sinds de jaren ’50 al honderden keren toegepast zonder nadelige gevolgen voor mens of milieu. Ook in de regio rondom Pieterzijl is eerder al hydraulische stimulatie toegepast. In het verleden is ten minste 5 maal hydraulische stimulatie toegepast in de regio Pieterzijl:

  • Kollumerpomp (KMP-04 in oktober 2012 en mei 2014);
  • Lauwerszijl (LWZ-03 in december 2012);
  • Krabburen (KBB-04 in november 2013);
  • Warfstermolen (WFM-02 in maart 2014);

We begrijpen dat bewoners zorgen hebben over deze techniek. Daarom is het belangrijk om te benadrukken dat incidenteel hydraulisch stimuleren bij reguliere gaswinning iets anders is dan bij schaliegaswinning. Bij schaliegas wordt jarenlang voortdurend hydraulisch stimulatie toegepast om gas uit gesteente los te krijgen. In Nederland is het winnen van schaliegas niet toegestaan.

 

Facts

 

Operator

NAM

Productieduur winningsplan

5 jaar

Maximaal aangevraagde productievolume

255 miljoen Nm3

Verwachte bodemdaling als gevolg van de winning uit het gasveld Pieterzijl-Oost

Minder dan 2 cm

Seismisch risico

Seismisch Risico Categorie I (laagste categorie: kans op schade zeer gering)

Beheersmaatregelen

Geen aanvullende maatregelen. Er is reeds een uitgebreid seismisch monitoringsnetwerk aanwezig met seismometers én versnellingsmeters.

 

Waarom is gaswinning toch nodig, terwijl het gasveld klein is?

Alle kleine velden tezamen voorzien voor een belangrijk deel in onze gasvraag. Naast het Groningenveld telt Nederland 240 kleine gasvelden. Alle kleine velden samen zijn goed voor ongeveer 60 procent van de Nederlandse gasproductie . De meeste van deze gasvelden liggen op de Noordzee. In de grafiek hieronder ziet u de totale Nederlandse aardgasproductie tot 2050 uit de kleine velden in miljard kubieke meter.

 

image-20190614090016-3

Waarom wordt er nog gas gewonnen, terwijl we juist moeten verduurzamen?

Nederland gaat geleidelijk van het aardgas af en stapt over op duurzame energiebronnen zoals wind, zon en aardwarmte. Zolang huishoudens en bedrijven nog afhankelijk zijn van aardgas voor bijvoorbeeld verwarmen of koken, blijft gaswinning of import van gas nog noodzakelijk.

Wordt er meer gewonnen uit kleine gasvelden als de gaswinning uit het Groningenveld omlaag gaat?

Het stoppen met de gaswinning in Groningen wordt niet opgevangen door meer gaswinning in deze kleinere velden. Dit tekort wordt opgevangen met het importeren van gas en het verlagen van de gasvraag.

Waarom wordt er in NL nog gas gewonnen, terwijl dat ook geïmporteerd kan worden?

Op voorwaarde dat dit veilig en verantwoord kan, heeft gaswinning in eigen land de voorkeur boven gasimport. Dit is namelijk beter voor het klimaat, aangezien het transporteren van gas veel broeikasgas uitstoot veroorzaakt.