Instemmingsbesluit winningsplan Spijkenisse-Intra en omgevingsvergunning Spijkenisse-Oost gepubliceerd

15 mei 2019

Het besluit op het winningsplan Spijkenisse-Intra en de omgevingsvergunning voor de mijnbouwinrichting Spijkenisse-Oost zijn gereed en worden in overleg met de gemeente Nissewaard en de provincie Zuid-Holland van 16 mei t/m 27 juni 2019 ter inzage gelegd. Het instemmingsbesluit, de omgevingsvergunning, het winningsplan en de onderliggende stukken zijn in te zien op het gemeentehuis van de gemeente Nissewaard en op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en online via http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage. Het winningsplan gaat over het gasveld Spijkenisse-Intra. Er is nog geen gas gewonnen uit dit gasveld.

In het gebied Spijkenisse wordt sinds 2006 gas gewonnen. Het gaswinningsplan Spijkenisse-Intra betreft een winningsplan voor gaswinning in dit gebied. De operator geeft in het winningsplan een verwachte einddatum van productie in 2026 aan. In de grafiek hieronder staat de totale aardgasproductie van het gasveld Spijkenisse-Intra van 2019 tot en met 2026.

image 2
 

Zolang het nodig is om tegemoet te komen aan de (afnemende) Nederlandse aardgasvraag, wil het kabinet het aardgas uit de kleine velden winnen, waar en voor zover dit veilig kan. TNO en SodM hebben in hun advies aangegeven dat gaswinning in Spijkenisse veilig en verantwoord is. Omdat er aan dit veiligheidsvereiste wordt voldaan, wordt ingestemd met het winningsplan Spijkenisse-Intra.

Onderstaande kaart toont de ligging van het gasveld Spijkenisse-Intra en de mijnbouwinrichting Spijkenisse-Oost (in het rood).

image 3

Facts Winningsplan

Operator

NAM

Einddatum instemming

31 december 2026

Reeds gewonnen

-

Nog te winnen

216 miljoen Nm3

Maximale productievolume (totaal, vanaf start productie)

216 miljoen Nm3

Verwachte bodemdaling (instemmingsbesluit)

Minder dan 2, cumulatief met de omliggende velden minder dan 4 cm

Seismisch risico

Seismische risicocategorie I (kans op schade gering).

Beheersmaatregelen

n.v.t.

Fracken

n.v.t.

Facts omgevingsvergunning

 

Vergunninghouder

NAM

Einddatum instemming

Onbepaalde tijd (in werking hebben van de inrichting)

Bepaalde tijd 2 jaar (diepboring)

Activiteiten

  1. Het veranderen en in werking hebben van de gehele inrichting (revisievergunning milieu);
  2. Het bouwen van een bouwwerk (tijdelijk geluidscherm)

Productiecapaciteit inrichting

De totale capaciteit van de inrichting wordt door de voorgenomen wijziging, verlaagd naar maximaal 1 miljoen (N)m3 per dag.


Waarom is gaswinning nodig, terwijl het gasveld klein is?
Alle kleine velden tezamen voorzien voor een belangrijk deel in onze gasvraag. Naast het Groningenveld telt Nederland 240 kleine gasvelden. Alle kleine velden samen zijn goed voor ongeveer 60 procent van de Nederlandse gasproductie. De meeste van deze gasvelden liggen in de Noordzee. In de grafiek hieronder ziet u de totale Nederlandse aardgasproductie tot 2050 uit de kleine velden in miljard kubieke meter.

image 4

Waarom wordt er nog gas gewonnen, terwijl we juist moeten verduurzamen?
Nederland gaat geleidelijk van het aardgas af en stapt over op duurzame energiebronnen zoals wind, zon en aardwarmte. Zolang huishoudens en bedrijven nog afhankelijk zijn van aardgas voor bijvoorbeeld verwarmen of koken, blijft gaswinning of import van gas nog noodzakelijk.

Wordt er meer gewonnen uit kleine gasvelden als de gaswinning uit het Groningenveld omlaaggaat?
Het stoppen met de gaswinning in Groningen wordt niet opgevangen door meer gaswinning in deze kleinere velden. Dit tekort wordt opgevangen met het importeren van gas en het verlagen van de gasvraag.

Waarom wordt er in NL nog gas gewonnen, terwijl dat ook geïmporteerd kan worden?
Op voorwaarde dat dit veilig en verantwoord kan, heeft gaswinning in eigen land de voorkeur boven gasimport. Dit is namelijk beter voor het klimaat, aangezien het transporteren van gas veel broeikasgas uitstoot veroorzaakt.