Interactieve kaart bodemdalingsmetingen geactualiseerd

De interactieve kaart bodemdalingsmetingen is geactualiseerd met nieuwe metingen.


Wat is de interactieve kaart bodemdalingsmetingen?
Op de interactieve kaart bodemdalingsmetingen worden de bodemdalingsmetingen, die in het kader van de Mijnbouwwet zijn verricht, overzichtelijk in beeld gebracht.  De kaart toont de relatieve beweging van meetpunten ten opzichte van een referentiepunt binnen een meetnet rondom gas- en zoutvelden. 
Met de getoonde gegevens kunt u nu de bodemdaling als gevolg van gas- of zoutwinning door de tijd heen bekijken. Daarnaast is het mogelijk om per gebied de data te downloaden.