Intrekking activiteitenplan voor inactieve deel winningsvergunning F02a

Neptune Energy Netherlands B.V. heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat per brief van 21 april 2022 bericht dat het ingediende activiteitenplan voor het inactieve deel van de winningsvergunning F02a wordt ingetrokken.