Methodiek voor risicoanalyse geïnduceerde bevingen gaswinning

Per 1 juni 2016 is de tijdelijke leidraad voor adressering MBB. 24.1.P beschikbaar: Methodiek voor risicoanalyse omtrent geïnduceerde bevingen door gaswinning.