Nederland publiceert eerste transparantierapport over de delfstoffensector

Nederland publiceert eerste transparantierapport over de delfstoffensector 

De NL-EITI multi-stakeholdergroep (‘de NL-EITI MSG’) heeft haar eerste EITI-rapport gepubliceerd. Dit rapport gaat over het fiscale jaar 2017 en zal vanaf nu jaarlijks verschijnen. Het doel van NL-EITI is het beschikbaar stellen van feitelijke en begrijpelijke informatie over de delfstoffenwinning in Nederland en de financiële stromen tussen de delfstoffenindustrie en de Nederlandse overheid om daarmee bij te dragen aan een goed geïnformeerd debat over de waardeketen van de delfstoffenindustrie in Nederland.

Dit eerste rapport richt zich voornamelijk op de olie-en gasindustrie. Deze sector draagt zorg voor een substantieel deel van de baten die de Nederlandse overheid ontvangt van deze sector in Nederland. De NL-EITI MSG hoopt in een volgend rapport ook de zoutindustrie te kunnen meenemen. 

Dit NL-EITI rapport geeft antwoord op vragen als: Welke wetgeving is in Nederland van toepassing op de delfstoffenindustrie en hoe verloopt het vergunningenproces? Welke olie- en gasbedrijven zijn actief in Nederland? Hoeveel dragen ze bij aan de Nederlandse schatkist? Wat doet de overheid met deze inkomsten? Welke andere bijdragen levert de delfstoffenindustrie nog aan de Nederlandse economie? Hoe zit het met de openbaarheid van contracten?

Met de publicatie van dit rapport voldoet Nederland aan de EITI-standaard. De beoordeling van het NL-EITI rapport door het internationale EITI-bestuur zal uiterlijk 28 december 2020 starten. 

Dit EITI rapport is een eerste stap van Nederland in de transparantie over het proces en de baten van de delfstoffenwinning in Nederland. De NL-EITI MSG is benieuwd naar reacties vanuit de samenleving zodat toekomstige rapporten eventueel kunnen worden uitgebreid dan wel aangepast.  

Wilt u meer weten over het EITI en meepraten over de delfstoffenwinning in Nederland? Op 23 april 2020 organiseert RVO.nl, in opdracht van de NL-EITI MSG, een evenement voor betrokken bedrijven, overheden, maatschappelijke organisatie en burgers. Op de NL-EITI website (www.eiti.nl) vindt u hierover binnenkort aanvullende informatie. De NL-EITI MSG hoort tijdens deze bijeenkomst graag wat u van het rapport vindt.

Link naar het rapport