Nieuwe snelheidsmodel Velmod-3.1

16 juli 2018

Velmod-3.1, een nieuwe versie van het snelheidsmodel is gepubliceerd in juli 2018. Deze nieuwe versie is gebaseerd op meer digitale snelheidsgegevens van meer (1642) boringen. Lees het rapport en download het model.