NLOG-vergunningenkaart weer actueel en aangepast

De kaartlagen voor vergunningen op de interactieve kaart van NLOG zijn aangepast en geven weer de actuele situatie van de vergunningen weer. Er zijn twee nieuwe kaartlagen toegevoegd; één voor vergunningen voor opslag van koolstofdioxide en één voor vergunningen voor wetenschappelijk onderzoek en het voeren van centraal beleid. Daarnaast zijn voor enkele lagen de kleuren aangepast.