Ontwerp-instemmingsbesluit op het opslagplan Andijk

Het ontwerp-instemmingsbesluit op het opslagplan Andijk is gereed en wordt van vrijdag 17 december 2021 tot en met donderdag 27 januari 2022 ter inzage gelegd.
Het ontwerp-instemmingsbesluit, het opslagplan en de onderliggende stukken zijn in te zien op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en online via
www.mijnbouwvergunningen.nl/pwn, en www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage.

 

Het ondergrondse opslagproject in Andijk

N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (hierna: PWN) produceert in Andijk drinkwater uit IJsselmeerwater. Het opslagplan beschrijft de opslag van de zoute reststroom die ontstaat bij de productie van drinkwater uit IJsselmeerwater door PWN. Het opslagplan Andijk geeft onder meer een beschrijving van de verwachte totale hoeveelheid zoute reststroom die wordt opgeslagen, de hoeveelheden jaarlijks te injecteren water, de maximale injectiedruk, de samenstelling van de zoute reststroom en de verwachte gevolgen van de opslag.

Het opslagplan Andijk betreft de injectie in de ondergrond van een zoute reststroom (alleen het regeneraat) die ontstaat bij het zuiveren van IJsselmeerwater door middel van het SIX-proces (een anionenwisselingsproces). Het SIX-proces maakt deel uit van de nieuwe voorzuivering die PWN in 2014 in Andijk geopend heeft voor de drinkwatervoorziening van Noord-Holland. Regeneraat ontstaat als onderdeel van de totale reststroom die het SIX-proces produceert.

Het regeneraat wordt opgeslagen in de ondergrond van de drinkwaterproductielocatie Andijk. De injectie zal plaatsvinden in een bodemlaag op een diepte tussen 200 en 250 m beneden maaiveld. In mei 2018 is met een waarnemingsboring aangetoond dat deze laag geschikt is voor deze injectie. De laag heeft voldoende dikte en doorlatendheid. Na injectie verspreidt het water zich met name horizontaal in de injectie aquifer.

Geografisch gezien zal de opslag plaatsvinden in de provincie Noord-Holland, in de gemeente Medemblik en in het verzorgingsgebied van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, waarbij de ondergrondse opslag zal plaatsvinden vanaf de injectielocatie op het PWN-terrein aan de Dijkweg in Andijk binnen het gebied van de opslagvergunning Andijk (zie rood kader op afbeelding). De aangegeven cirkel binnen de opslagvergunning geeft het verspreidingsgebied van de geïnjecteerde zoute reststroom in de ondergrond weer na 50 jaar.

 

Facts

 

Andijk

 

Operator

PWN

Stof

Zoute reststroom

Productieduur opslagplan

20 jaar

Maximaal injectievolume

5 miljoen m3

Maximaal debiet

30 m3/uur

Maximale injectiedruk

1,5 bar

Totale bodemdaling

Verwaarloosbaar

Seismisch Risico

Verwaarloosbaar

 

Wilt u meer weten?

Meer informatie over de ondergrondse opslag bij Andijk is te vinden op de website www.mijnbouwvergunningen.nl/pwn, en www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage.

Het ontwerp-instemmingsbesluit, het opslagsplan en alle de ingediende adviezen kunt u tot en met 27 januari 2022 digitaal inzien via de websites www.mijnbouwvergunningen.nl/pwn, en www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage.

Voor nadere informatie over het ontwerp-instemmingsbesluit, het opslagplan, de procedure of het mondeling inspreken kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer M.E. Kuiper (telefoon: 070 - 378 6814; e-mail: m.e.kuiper@minezk.nl).