Ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Blija

Ontwerpbesluit winningsplan Blija  

Het ontwerpbesluit op het winningsplan Blija (provincie Friesland) is gereed en wordt in overleg met de gemeente en de provincie van 10 januari t/m 20 februari 2019 ter inzage gelegd. Men kan het ontwerp-instemmingsbesluit, het winningsplan en de onderliggende stukken inzien op het gemeentehuis van de gemeenten Noardeast-Fryslân en Ameland, op het ministerie van EZK en online via http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage. Het winningsplan betreft de gasvelden Blija-Ferwerderadeel, Blija-Zuidoost en Blija-Zuid. Sinds 1985 wint de NAM gas uit het gasveld Blija-Ferwerderadeel, sinds 2001 uit het gasveld Blija-Zuidoost en sinds 2012 uit het gasveld Blija-Zuid.

De redenen voor het nieuwe winningsplan zijn het verlengen van de winning van de gasvelden Blija-Ferwerderadeel, Blija-Zuidoost en Blija-Zuid, het aanboren van drie nieuwe putten, een actualisatie van productie- en bodemdalings-voorspellingen en voorziene activiteiten (waaronder hydraulische stimulatie om de productie in stand te houden). De NAM geeft in het winningsplan een verwachte einddatum van productie in 2050 aan. In de grafiek hieronder ziet u de totale aardgasproductie in Blija van 1985 tot en met 2050.

Zolang het nodig is om tegemoet te komen aan de (afnemende) Nederlandse aardgasvraag, wil het kabinet het aardgas uit de kleine velden winnen, waar en voor zover dit veilig kan. TNO en SodM hebben in hun advies aangegeven dat gaswinning in Blija veilig en verantwoord is. Aangezien aan dit veiligheidsvereiste wordt voldaan, wordt ingestemd met het winningsplan Blija.

Waddenzee

 

Zoals u op bovenstaande kaart kunt zien is een deel van een van de gasvelden gelegen onder de Waddenzee. De bodemdalingssnelheid, afhankelijk van de productiesnelheid uit de gasvelden, is zeer laag en ligt ver onder de kritische grens voor het meegroeivermogen in dit deel van de Waddenzee, waardoor geen negatieve gevolgen te verwachten zijn voor de natuur- en landschapswaarden van de Waddenzee.

 

Zeedijk

 

Zoals u op bovenstaande kaart kunt zien is een deel van een van de gasvelden gelegen onder een primaire waterkering, de zeedijk. De NAM voert elke 5 jaar bodemdalingsmetingen uit. De minister stemt in met het winningsplan op voorwaarde dat de NAM het waterschap op de hoogte houdt van de uitkomsten van deze bodemdalingsmetingen.

 

Hydraulische stimulatie

De NAM wil in Blija incidenteel hydraulisch stimuleren om de gaswinning op gang te houden. Incidenteel hydraulisch stimuleren is bij reguliere gaswinning in NL sinds de jaren ’50 al honderden keren toegepast zonder nadelige gevolgen voor mens of milieu. Ook in Blija is eerder al hydraulische stimulatie toegepast.

In het verleden is vijf maal hydraulische stimulatie van het toegepast in de gasvelden van het winningsplan Blija:

  • November 1995 (Blija Ferwerderadeel);
  • Juli 1996 (Blija Ferwerderadeel) 2x;
  • September 1998 (Blija Zuidoost);
  • September 2012 (Blija Zuid).

 

We begrijpen dat bewoners zorgen hebben over deze techniek. Daarom is het belangrijk om te benadrukken dat incidenteel hydraulisch stimuleren bij reguliere gaswinning iets anders is dan bij schaliegaswinning. Bij schaliegas wordt jarenlang voortdurend hydraulisch stimulatie toegepast om gas uit gesteente los te krijgen. In Nederland is het winnen van schaliegas niet toegestaan omdat onduidelijk is wat de effecten zijn op mens en milieu.

Facts

 

Operator

NAM

Productieduur winningsplan

31 december 2050

Maximaal aangevraagde productievolume

4.724 miljoen Nm3

Reeds gewonnen

3.148 miljoen Nm3

Verwachte bodemdaling (instemmingsbesluit)

Minder dan 8,3 cm

Seismisch risico

Seismisch Risico Categorie I (laagste categorie: kans op schade zeer gering)

Beheersmaatregelen

n.v.t.

 

Waarom is gaswinning toch nodig, terwijl het gasveld klein is?

Alle kleine velden tezamen voorzien voor een belangrijk deel in onze gasvraag. Naast het Groningenveld telt Nederland 240 kleine gasvelden. Alle kleine velden samen zijn goed voor ongeveer 60 procent van de Nederlandse gasproductie . De meeste van deze gasvelden liggen op de Noordzee. In de grafiek hieronder ziet u de totale Nederlandse aardgasproductie tot 2050 uit de kleine velden in miljard kubieke meter.

 

Waarom wordt er nog gas gewonnen, terwijl we juist moeten verduurzamen?

Nederland gaat geleidelijk van het aardgas af en stapt over op duurzame energiebronnen zoals wind, zon en aardwarmte. Zolang huishoudens en bedrijven nog afhankelijk zijn van aardgas voor bijvoorbeeld verwarmen of koken, blijft gaswinning of import van gas nog noodzakelijk.

Wordt er meer gewonnen uit kleine gasvelden als de gaswinning uit het Groningenveld omlaag gaat?

Het stoppen met de gaswinning in Groningen wordt niet opgevangen door meer gaswinning in deze kleinere velden. Dit tekort wordt opgevangen met het importeren van gas en het verlagen van de gasvraag.

Waarom wordt er in NL nog gas gewonnen, terwijl dat ook geïmporteerd kan worden?

Op voorwaarde dat dit veilig en verantwoord kan, heeft gaswinning in eigen land de voorkeur boven gasimport. Dit is namelijk beter voor het klimaat, aangezien het transporteren van gas veel broeikasgas uitstoot veroorzaakt.