Ontwerpbesluit winningsplan Diever

08 mei 2019
nlog

Het ontwerpbesluit op het winningsplan Diever (provincie Drenthe) is gereed en wordt in overleg met de gemeente Westerveld en de provincie Drenthe van 10 mei t/m 20 juni 2019 ter inzage gelegd. Het ontwerp-instemmingsbesluit, het winningsplan en de onderliggende stukken zijn in te zien op het gemeentehuis van de gemeente Westerveld en op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en online via http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage. Het winningsplan gaat over het gasveld Diever. Sinds 2015 wordt er al gas gewonnen uit dit gasveld.

De redenen voor het nieuwe winningsplan is een toename van het verwachte produceerbare gasvolume van het gasveld. Vermilion geeft in het winningsplan een verwachte einddatum van productie in 2034 aan. In de grafiek hieronder staat de totale aardgasproductie in Diever van 2015 tot en met 2034.


image

Zolang het nodig is om tegemoet te komen aan de (afnemende) Nederlandse aardgasvraag, wil het kabinet het aardgas uit de kleine velden winnen, waar en voor zover dit veilig kan. TNO en SodM hebben in hun advies aangegeven dat gaswinning in Diever veilig en verantwoord is. Omdat er aan dit veiligheidsvereiste wordt voldaan, wordt ingestemd met het winningsplan Diever.

image 0

Facts

 

Operator

Vermilion

Productieduur winningsplan

31 december 2034

Maximaal aangevraagde productievolume

2652 miljoen Nm3 (vanaf 1 januari 2018)

Reeds gewonnen

512 miljoen Nm3 (tot 1 januari 2018)

Verwachte bodemdaling (instemmingsbesluit, cumulatief, incl. invloed van omliggende gasvelden)

Maximaal 4,0 cm

Seismisch risico

Kans op trilling is verwaarloosbaar dus de kans op schade zeer gering.

Beheersmaatregelen

n.v.t.

Fracken

Nee

Informatiemarkt
Tijdens de ter inzage legging organiseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een informatiemarkt waar u terecht kunt met uw vragen of waar u zich kunt laten informeren over verschillende thema’s die rond gaswinning spelen. De thema’s die in ieder geval aan de orde komen zijn:
• Wat zijn de plannen voor gaswinning uit het gasveld Diever?
• Wat houdt het instemmingsbesluit in, waar is het op beoordeeld en welke voorwaarden zijn gesteld?
• Wat is het nut en noodzaak van gaswinning uit kleine velden?
• Wat zijn de verwachte effecten ten aanzien van bodemdaling en bodemtrilling, hoe meten we die en waar zijn de meetresultaten te vinden?
• Wat te doen bij eventuele schade?

U bent van harte welkom op de informatiemarkt om uw vragen te stellen aan de medewerkers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, TNO, SodM en Vermilion.
De inloopbijeenkomst wordt gehouden op woensdag 29 mei 2019 van 17.00 tot 20.00 uur in het Dorpshuis Oens Huus, Haarsmastraat 2, 7983 KL in Wapse.

Waarom is gaswinning nodig, terwijl het gasveld klein is?
Alle kleine velden tezamen voorzien voor een belangrijk deel in onze gasvraag. Naast het Groningenveld telt Nederland 240 kleine gasvelden. Alle kleine velden samen zijn goed voor ongeveer 60 procent van de Nederlandse gasproductie. De meeste van deze gasvelden liggen in de Noordzee. In de grafiek hieronder ziet u de totale Nederlandse aardgasproductie tot 2050 uit de kleine velden in miljard kubieke meter.

image 1

Waarom wordt er nog gas gewonnen, terwijl we juist moeten verduurzamen?
Nederland gaat geleidelijk van het aardgas af en stapt over op duurzame energiebronnen zoals wind, zon en aardwarmte. Zolang huishoudens en bedrijven nog afhankelijk zijn van aardgas voor bijvoorbeeld verwarmen of koken, blijft gaswinning of import van gas nog noodzakelijk.

Wordt er meer gewonnen uit kleine gasvelden als de gaswinning uit het Groningenveld omlaaggaat?
Het stoppen met de gaswinning in Groningen wordt niet opgevangen door meer gaswinning in deze kleinere velden. Dit tekort wordt opgevangen met het importeren van gas en het verlagen van de gasvraag.

Waarom wordt er in NL nog gas gewonnen, terwijl dat ook geïmporteerd kan worden?
Op voorwaarde dat dit veilig en verantwoord kan, heeft gaswinning in eigen land de voorkeur boven gasimport. Dit is namelijk beter voor het klimaat, aangezien het transporteren van gas veel broeikasgas uitstoot veroorzaakt.