Publicatie Jaarverslag Delfstoffen en Aardwarmte in Nederland 2022

Het jaarverslag 2022 "Delfstoffen en aardwarmte in Nederland" is volledig gepubliceerd. Net als voorgaande jaren rapporteert dit jaarverslag over alle opsporings-, winnings- en opslagactiviteiten in Nederland onder de Mijnbouwwet. 

Nieuw dit jaar: bekijk de figuren van het jaarverslag in de online kaartviewer