Reactie TNO-GDN op Petitie voor Open Well Database

Reactie TNO-GDN op Petitie voor Open Well Database

Utrecht, 09-02-2021

TNO – Geologische Dienst Nederland (TNO-GDN) heeft met interesse kennis genomen van de petitie namens dGB Earth Sciences B.V. en PanTerra Geoconsultants B.V. aan het adres van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat: “Petitie om een complete, consistente en openbare databank voor alle putgegevens in Nederland op de innovatieagenda van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat te zetten”.

De doelen, ontwikkelingen en belangen zoals omschreven in de petitie omtrent het inzetten van mijnbouwdata voor het versnellen van de energietransitie worden door TNO herkend. Wij herkennen de behoefte aan een verbeterde toegang en kwaliteit van mijnbouwdata. Er zijn sterke parallellen met de kennisagenda en onderzoeksprioriteiten van TNO-GDN.  In samenwerking met stakeholders streeft TNO-GDN middels diverse projecten en initiatieven naar verbetering en modernisering om deze concrete vraagstukken aan te pakken.

Het primaire TNO-GDN portaal voor mijnbouwwetdata NLOG wordt doorlopend gemoderniseerd en aan veranderende behoeften aangepast. In de zomer van 2020 is het NLOG Datacenter live gegaan. Het Datacenter is een centrale plek om informatie over vergunningen, boorgaten en productiecijfers in grote hoeveelheden te kunnen selecteren en downloaden. Aan het datacenter zal ook in 2021 verder worden gebouwd.

Mijnbouwwetdata, zoals boorgat- en vergunningsinformatie wordt in het kader van de ontwikkeling van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) verder gestandaardiseerd en opgenomen in deze basisregistratie. Dit met het oog op verbeterde kwaliteit, zichtbaarheid, publieke toegankelijkheid en herbruikbaarheid van deze waardevolle gegevens. Op moment van schrijven liggen de concept gegevenscatalogi van deze registratieobjecten ter publieke consultatie.

Op het gebied van innovatie aan Geodata, Machine Learning en Artificial Intelligence volgt TNO-GDN met interesse de ontwikkelingen van OSDU en andere ML/AI platforms. TNO beschikt over unieke capaciteiten en kennis op het gebied van ML en AI uit diverse sectoren en onderzoekt actief toepassingen met betrekking tot mijnbouw en geodata. TNO heeft besloten zich bij OSDU aan te sluiten als onderzoeks- en ontwikkelingsinstituut met het oog op ML/AI onderzoek en toepassingen.

TNO-GDN voert de wettelijke taak uit van beheerder en verstrekker van mijnbouwwetdata. Vanuit deze wettelijke taak en de functie van “National Data Repository” heeft TNO-GDN  de verplichting om alle marktpartijen, al dan niet aangesloten bij het OSDU platform, op gelijke wijze van toegang tot mijnbouwwetdata te voorzien. Mijnbouwwetdata zoals boorgatdata, meetrapporten en logs mogen niet sneller vrijgegeven worden dan in de mijnbouwwetgeving omschreven staat. Het is aan marktpartijen uiteraard toegestaan om publieke mijnbouwwetdata van NLOG in te nemen, te verwerken en als bewerkt product te verspreiden, via OSDU of andere platforms.

De petitie in de huidige vorm gaat o.i. voorbij aan deze lopende projecten en ontwikkelingen op het gebied van mijnbouwwetdata. TNO-GDN kan de petitie in deze vorm dan ook niet onderschrijven. Het verdient onze voorkeur om bestaande initiatieven en stakeholderverbanden te versterken en benutten voor het versnellen van de energietransitie. Wij nodigen de opstellers en ondertekenaars van deze petitie dan ook uit tot samenwerking op deze onderwerpen.

Namens TNO - Geologische Dienst Nederland,

Ilja de Winter

Accountmanager Mijnbouwdata