Ter inzage legging: Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen: Wijziging instemmingsbesluit winningsplan gaswinning

De documenten aangaande de ter inzage legging wijziging instemmingsbesluit winningsplan gaswinning Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen zijn gepubliceerd en zijn hier te vinden.