Ter inzage legging Opeinde en Opeinde-Zuid & Middelburen

Het ontwerp-instemmingsbesluit en aanverwante documenten van de winningsplannen Opeinde en Opeinde-Zuid & Middelburen zijn gepubliceerd en zijn hier te vinden: Opeinde, Opeinde-Zuid en Middelburen.