Ter inzage legging Slootdorp gepubliceerd

Het winningsplan Slootdorp en bijbehorende documenten liggen ter inzage en zijn hier te vinden.