Ter inzage legging Slootdorp gepubliceerd

28 juni 2018

Het winningsplan Slootdorp en bijbehorende documenten liggen ter inzage en zijn hier te vinden.