Ter inzage legging Vinkega

Van vrijdag 3 november 2017 tot en met donderdag 14 december 2017 ligt het ontwerpinstemmingsbesluit voor de gewijzigde winningsplan Vinkega ter inzage. Het ontwerpinstemmingsbesluit, winningsplan, bijbehorende adviezen en algemene informatie zijn hier te vinden.