Ter inzage legging winningsplan Bergen II

04 juli 2018

Het winningsplan en bijbehorende documenten van Bergen II liggen ter inzage en zijn hier te vinden.