Ter inzage legging winningsplan Bergen II

Het winningsplan en bijbehorende documenten van Bergen II liggen ter inzage en zijn hier te vinden.