Ter inzage legging Winningsplan Gaag-Monster gepubliceerd

Het winningsplan Gaag-Monster en bijbehorende documenten liggen ter inzage en zijn hier te vinden.